Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

EUROPOL – EU OPEN DOORS și o EUROPĂ MAI SIGURĂ

Având sediul la Haga, în Țările de Jos, misiunea Europol este de a sprijini statele membre în prevenirea și combaterea tuturor formelor grave de criminalitate internațională și organizată, a criminalității informatice și a terorismului. De asemenea, Europol colaborează cu numeroase țări partenere din afara UE și cu organizații internaționale. Rețelele infracționale și teroriste de mare anvergură reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității interne a UE, precum și la siguranța și subzistența cetățenilor săi. Cele mai mari amenințări la adresa securității sunt provocate de: terorism; traficul de droguri și activitățile de spălare de bani la nivel internațional; frauda organizată; falsificarea monedei euro;traficul de ființe umane.

Reprezentanții Europol Innovation Lab vor fi prezenți astăzi la sediul Comisiei Europene în cadrul evenimentului ” EU OPEN DOORS”  pentru a împărtăși modul în care munca acestora contribuie la o Europă mai sigură.

La nivelul UE, Europol se subordonează miniștrilor din cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne. Consiliul este și principalul for răspunzător pentru controlul și orientarea Europol. Acesta numește directorul executiv și directorii adjuncți și aprobă bugetul Europol (care face parte din bugetul general al UE), împreună cu Parlamentul European. De asemenea, Consiliul poate să adopte regulamente privind activitatea Europol, împreună cu Parlamentul European. În fiecare an, Consiliul trimite Parlamentului European un raport special privind activitatea Europol.

În prezent, Europol își desfășoară activitatea în temeiul Regulamentului Europol. Acest regulament a fost adoptat la 11 mai 2016, când Parlamentul European a votat cu privire la competențele actualizate care să permită Europol să-și intensifice eforturile de combatere a terorismului, a criminalității informatice și a altor forme grave de criminalitate și de criminalitate organizată. Regulamentul consolidează rolul Europol în sprijinirea cooperării dintre autoritățile de aplicare a legii din UE.

Date și cifre privind Europol:

  • Peste 1 400 de angajați
  • 264 ofițeri de legătură ai Europol
  • Mii de anchete internaționale sprijinite în fiecare an
  • A devenit agenție oficială a UE la 1 ianuarie 2010

Agenția sprijină anchetele inițiate de statele membre, deși agenții Europol nu arestează niciodată cetățeni și nici nu inițiază anchete. Activitatea Europol constă, de obicei, în combaterea infracțiunilor de amploare internațională, care necesită cooperarea între mai multe țări, atât în interiorul, cât și în afara UE. Decizia cu privire la infracțiunile cărora trebuie să li se acorde prioritate este modelată prin EMPACT.

De-a lungul vremii, Europol a acumulat o experiență vastă în combaterea traficului de droguri, a rețelelor de imigrație ilegală, a traficului de ființe umane, a traficului ilegal de vehicule, a criminalității informatice, a activităților de spălare de bani și de falsificare de monede. Europol este, de asemenea, biroul european central de combatere a falsificării monedei euro. Europol este parte a unor acorduri de cooperare excelente cu parteneri din domeniul aplicării legii, atât din Europa, cât și din alte părți ale lumii. De asemenea, agenția consideră ca fiind importante sistemele pe care le-a adoptat cu privire la responsabilitate, care sunt printre cele mai robuste și mai transparente la nivel mondial.

Europol este condus de un director executiv, care este reprezentantul legal al Europol și este numit de Consiliul Uniunii Europene. Actualul director executiv al Europol este Catherine De Bolle, care a preluat postul în mai 2018.

Este asistată de trei directori executivi adjuncți:

Membrii personalului Europol provin dintr-o mare varietate de medii și de națiuni.

La 1 ianuarie 2010, Europol a devenit o agenție a UE cu drepturi depline. La 1 mai 2017, după intrarea în vigoare a noului regulament, Europol a devenit oficial Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii.

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share