„Există lucruri care știm că sunt imposibil de realizat, până când vine cineva care nu știe acest lucru și le realizează!”

 Un grup de studenți de la specializarea Asistență Socială de la Centrul Universitar „Babeș Bolyai” din Reșița, împreună cu grupul de studenți de la aceeași specializare a Universității din Petroșani, au efectuat zilele trecute, mai multe vizite tematice în mai multe centre  din Valea Jiului,acolo unde, în special, furnizorii privaţi- ONG-uri prin personalul de specialitate (asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, terapeuţi etc.) oferă servicii sociale mai multor categorii de persoane. Studenții au fost însoțiți de prof. univ. Lavinia Popp, lector univ. Alina Constantin și asis.univ. Oana Lavinia. Gazdă, a fost  prof.univ.dr.Habil  Felicia Andrioni , coordonator al proiectului CRESC. 

În cadrul discuțiilor purtate, în centrele vizitate s-a prezentat starea actuală a populației Văii Jiului, care,  se înscrie în categoria vulnerabilă, necesitând servicii zilnice nu doar medicale, ci și de asistență socială. Cartierele marginalizate reclamă o atenție deosebită: sistemul de locuire și condițiile de trai sunt precare, sărăcia și delincvența juvenilă se acutizează, iar proliferarea fenomenelor sociale deviante umbrește mai mult viața celor care au renunțat să mai spere la un viitor mai bun. Serviciile sociale care ar contribui la prevenirea separării copilului de familie și mai ales eforturile de reintegrare a copilului în familie sunt încă modeste pe fondul lipsei personalului de specialitate. În pofida eforturilor și sprijinului acordat de asociațiile de profil tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, sistemul serviciilor sociale încă nu poate acoperi la standardele dorite nevoile populației suferinde, preponderent din cauza resurselor modeste de finanțare.

Prin activităţile derulate de-a lungul timpului,  în CENTRUL EGAL al CRUCII ROȘII ROMÂNE de la Lupeni, s -a urmărit prevenirea abandonului şcolar, dobândirea de noi abilităţi de viaţă, îmbunătăţirea competenţelor sociale şi personale ale acestora precum şi în rândul familiilor lor.  Proiectul care se derulează cu succes la Lupeni, datorită implicării active a voluntarilor din Lupeni și nu numai,  a devenit, acum, un model de bune practici şi pentru alte subfiliale de Cruce Roşie din ţară, sau alte ong-uri partenere, cu care s-au desfăturat proiecte diverse. Studenții au putut vedea cum se desfășoară o activitate la CENTRUL EGAL din Lupeni, au interacționat cu beneficiarii și cu voluntarii care provin din mai multe medii: cadre didactice, medici,cadre medicale,  funcționari publici,cadre militare,  oameni de afaceri, etc.

Printre cei prezenți s-a aflat și primarul municipiului Lupeni,prof. Lucian Resmeriță, care a subliniat încă odată importanța acestui centru pentru comunitate și în special pentru elevi și a vorbit despre buna colaborare care există cu administrația locală.  De altfel, datorită fostului primar,Cornel Resmeriță visul de a avea un centru specializat, a devenit realitate.

 Și iată că, au trecut de atunci, de la inaugurare, câțiva ani buni. Sute de elevi din vestul Văii Jiului au trecut pragul acestui centru și multe familii defavorizate au primit sprijin de specialitate.

”Până în prezent ne-am atins scopul proiectului, am avut şi părinţii implicaţi în activităţi socio- educative, în sesiuni de consiliere individuală, cursuri de operare calculator, sesiuni de incluziune pe piaţa muncii. În numele subfilialei de Cruce Roşie Lupeni vreau să mulţumesc încă o dată voluntarilor, cadrelor didactice, CL şi CCZ, finanţatorilor, managerului de proiect, care ne-a înţeles nevoile şi solicitările şi sper ca să revigorăm activitatea Centrului EGAL şi prin alte activităţi educaţionale, la care ne-am gândit de tip „After School”, pentru că sunt solicitări venite din partea şcolilor, părinţilor şi doritorilor, care-şi doresc ca elevii să fie supravegheaţi, sprijiniţi la teme şi în alte activităţi, atâta timp cât părinţii sunt la job.  Comitetul Subfilialei de Cruce Roșie Lupeni, reprezentat prin Vicepreședinte dr.Ana Maria Neagoe,  având ca invitat pe  prof. Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni, a organizat la Centrul Comunitar de Zi EGAL Lupeni al Crucii Roșii Române două evenimente importante: serbarea zilelor de naștere a copiilor beneficiari ai Centrului și vizita tematică, ” Incluziunea socială la granița dintre teorie și practică”, proiect al C.R.E.S.C. Universitatea din Petroșani, coordonat de către doamna Prof.Univ.Dr.Habil Felicia Andrioni. A fost o zi specială, plină de energie pozitivă, cu oameni speciali, alături de copii, tineri, studenți și cadre didactice. Asistență socială înseamnă Umanitate și Solidaritate. Sărac nu este acela care nu are nimic, cu adevărat sărac este acela care, nu a ajutat pe nimeni niciodată „ , a ţinut să precizeze  coordonatoarea centrului și directoarea Subfilialei de Cruce Roşie Lupeni, Simona Hîrieaşu.

 

La întîlnirea care a avut loc la CRUCEA ROȘIE LUPENI aM reamintit și confirmat studenților și dascălilor invitați, afirmația lui Albert Einstein că „există lucruri care știm că sunt imposibil de realizat, până când vine cineva care nu știe acest lucru și le realizează!”  Echipei Centrului EGAL le adresăm prețuirea și recunoștința noastră pentru că au realizat și au creat posibilul acțiunilor umanitare, atunci când ceilalți credeau că este imposibil!”a transmis și  Felicia Andrioni, coordonatorul proiectului CRESC.

Pe viitor, se are în vedere crearea unor  condiții mai bune pentru integrarea comunităților marginalizate, grupurilor vulnerabile și pentru dezvoltarea sistemului de servicii sociale, inclusiv cu valorificarea tehnologiei TIC și alfabetizarea digitală (formarea competentelor digitale) a populației. Autoritățile locale, cu sprijinul furnizorilor de servicii sociale acreditați, își vor uni eforturile pentru actualizarea inventarului nevoilor sociale locale (regăsit în strategiile locale și în strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale) ce ar permite extinderea spectrului de servicii pentru scăderea numărului persoanelor în risc de sărăcie sau excluziune, condiția esențială fiind ca aceste parteneriate să fie eficiente și deplin funcționale.

Se va pune accent pe dezvoltarea unei rețele de servicii integrate care să acopere toate nevoile critice ale populației vulnerabile și mai ales ale copiilor rămași fără părinți sau cu părinți plecați la muncă în străinătate. În baza unei evaluări a nevoii sociale la nivel județean, vor fi înființate etapizat facilități locative și de asistență (de ex. centre respiro, centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, centre de consiliere psiho-școlară pentru copii și alte categorii de persoane vulnerabile), iar autoritățile vor acționa pentru o abordare integrată mai susținută a politicilor sociale la nivelul aparatului guvernamental.

Va fi valorificată oportunitatea finanțării demersurilor de acordare a locuințelor sociale pentru persoanele vulnerabile, iar măsurile de tip SMART vor fi extinse pentru alfabetizarea digitală a comunităților dezavantajate și e-incluziune.

Prin mobilizarea autorităților inclusiv în direcția consolidării cooperării cu furnizorii de servicii sociale pentru îmbunătățirea calității vieții și creșterea calității serviciilor sociale și a gradului de acoperire cu servicii sociale, categoriile vulnerabile vor beneficia de sprijinul asistenților sociali (certificați la nivelul Universității din Petroșani, ulterior dobândind drept de competență și grade specifice de profesionalizare în cadrul Colegiului Național al Asistenților Sociali din România), vor avea acces la condiții rezidențiale mai bune, în baza unor politici mai coerent aliniate la nivel guvernamental.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share