19/04/2021

GAL ”Târgoviștea Egalității de șanse” – 7 milioane de euro pentru zonele urbane marginalizate

GAL ”Târgoviștea Egalității de șanse” a depus spre finanțare Strategia de dezvoltare locală a UAT Târgoviște, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 5:“ Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, strategie care a fost declarată câștigătoare conform rezultatului final al Evaluării Strategiei de Dezvoltare Locală Targoviste, nr. 76679/16.02.2018, bugetul aprobat fiind de 7 milioane de euro.

Astazi, la Primăria Târgoviște a avut loc conferinta de lansare a apelurilor de proiect. Strategia cuprinde un număr de 12 măsuri de intervenție privind investiții care se vor finanța și implementa la nivelul UAT Targoviste.

Este primul proiect de acest tip care va fi implementat in orasul nostru, iar interventiile propriu-zise (inclusiv lucrarile de executie a numeroaselor obiective de investitii enumerate) vor debuta in primavara anului viitor.” a precizat primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan.

Măsurile cuprinse în proiect sunt:

📌– reabilitarea strazilor Oltului, Ion Neculce, Fructelor si Luceafarului – zona Prepeleac;
📌– construirea unui bloc de locuinte sociale – zona Laminorului;
📌– construirea unei crese si a unei gradinite pe strada I.E Florescu;
📌– modernizarea si extinderea cresei de pe strada George Cair;
📌– construirea unui centru social pentru persoane varstnice pe strada Petru Cercel (imobil care avea initial destinatia de gradinita);
📌– dotari pentru pentru unitatile de invatamant;
📌– dotari pentru centre sociale de tip rezidential si de zi pentru copii si adulti;
📌– dezvoltarea de centre multifunctionale;
📌– crearea si modernizarea de locuri de joaca pentru copii;
📌– crearea si modernizarea de spatii verzi;
– program de educare in vederea pastrarii curateniei;
📌– servicii de informare și consiliere profesională, servicii de mediere, programe de formare profesională, programe de ucenicie;
📌– acordarea unor ajutoare de minimis;
– asigurarea de servicii tip ,,Scoală după școală” si “A doua Sansa”;
📌– furnizarea de servicii medicale;
📌– campanii de combatere a discriminarii la nivelul scolilor, institutiilor publice si la locul de munca;


Despre Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Targoviștea Egalității de sanse”

Scopul asociației este implementarea măsurilor/operațiunilor integrate, la nivelul teritoriului municipiului Târgoviște, respectiv teritoriul SDL, pentru promovarea drepturilor și îmbunătățirea condiților de viață, îmbunătățirea calității serviciilor, infrastructurii, atragerea fondurilor europene pentru finanțarea investițiilor necesare realizării acestora, dar și inițiative de cooperare și dezvoltare de parteneriate care să promoveze potențialul zonei, împreună cu membrii comunității.

Teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locala in conformitate cu cerintele DLRC este reprezentat de Municipiul Targoviste (alcatuit din Zone Urbane Marginalizate si zona functionala aferenta acestora), avand la 1 ianuarie 2017 o populatie alcatuita din 92.850 persoane si vizeaza o zona urbana coerenta din punct de vedere economic, social și fizic. Acesta cuprinde 5 Zone Urbane Marginalizate ce insumeaza un total de aproximativ 12.170 persoane.

Implementarea mecanismului Dezvoltarea Locală aflată în Responsabilitatea Comunității (DLRC) la nivelul teritoriului SDL are un rol foarte important, urmarind diminuarea actiunii factorilor ce genereaza saracie si excluziune sociala in Municipiul Targoviste in general si in cadrul Zonelor Urbane marginalizate in special.

Se urmareste astfel scoaterea din sărăcie/reducerea sărăciei şi integrarea socială prin stimularea asocierii „de jos în sus” a actorilor din teritoriul SDL.

Necesitatea de implementare a mecanismului Dezvoltarea Locală aflată în Responsabilitatea Comunității (DLRC), a aparut totodata din necesitatea de a rezolva multitudinea de probleme cu care se confrunta comunitatile din teritoriul GAL, in special cele din zonele urbane marginalizate:

Infrastructura rutiera degradata, Lipsa spaţiilor verzi, de parcuri, locuri joacă pentru copii, Condiţii de locuire precară, Gradul redus de ocupare a fortei de munca in sectorul formal, Locuri insuficiente si dotarea necorespunzatoare a anumitor gradinite/crese, Neparticipare școlară și risc mare de abandon şcolar în rândul copiilor și tinerilor, Analfabetismul și nivelul scăzut de educaţie al adulţilor, Accesul redus la servicii medicale, Acces redus al persoanelor vulnerabile la protecție socială și servicii sociale, Discriminare percepută în spaţii publice, şcoli, în relaţia cu autorităţile locale, la locul de munca, Promovarea insuficienta a culturii si a traditiilor locale.

Componenta Adunării Generale este următoarea:

Sector public:

Municipul Târgoviște

Societatea Națională de Cruce Rosie – filiala Dambovita

Sector privat:

S.C. Raducanu Prod Com S.R.L

S.C. Romserv Invest S.R.L;

Silviu Vasile Darman Intreprindere Individuală

Societate civilă:

Asociația Romanes

Asociația Zaedno a bulgarilor din Targoviste

Asociatia Clubul de dans sportiv All for Dance

Persoane fizice relevante:

Popescu Gheorghe

Pentru mai multe detalii, descarca document: LANSARE GAL (1) 

http://www.galtargoviste.ro/m4.html

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share