Hrană pentru elevii hunedoreni

11 școli din județul Hunedoara sunt incluse în Programul – pilot al Guvernului României pentru acordarea unui suport alimentar pentru școlari și preșcolari.
Printr-o Hotărâre a executivului, în anul școlar 2022 – 2023, unor unităţi administrativ-teritoriale li se alocă de la bugetul de stat pentru unitățile de învățământ incluse în program, sumele necesare finanțării suportului alimentar.
Unitățile din învățământul preuniversitar de stat din județul Hunedoara incluse în acest program sunt:
– Școala Gimnazială Nr. 1 – Hunedoara
– Liceul Tehnologic „Retezat” – Uricani
– Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani
– Școala Gimnazială Nr. 2 – Petroșani
– Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” – Aninoasa
– Școala Gimnazială „Dr. Aurel Vlad” – Orăștie
– Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan” – Brad
– Liceul „Prof. Bor Tit Liviu” Petros – Baru
– Liceul Tehnologic „Ovid Densușianu” – Călan
– Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” – Ilia
– Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” – Geoagiu.
La nivelul întregii țări sunt alocate aproximativ 147 milioane lei pentru finanțarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari şi elevi.

Conform unui comunicat de presă al Executivului, actul normativ care include normele metodologice de aplicare a OUG nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat au în vedere reglementarea, în principal, a următoarelor aspecte:  definirea suportului alimentar, precum şi a principiilor ce trebuie respectate în prepararea acestuia, prin detalierea tipurilor de suport alimentar posibil: masă caldă preparată în regim propriu, masă caldă în regim catering, pachet alimentar; definirea situaţiilor în care într-o unitate de învăţământ se aplică unul sau altul dintre tipurile respective de suport alimentar sau a situaţiilor în care în aceeaşi unitate de învăţământ se utilizează mai multe variante în funcţie de specificul unităţii de învăţământ dat de structura ciclurilor de învăţământ, de dispunere geografică, de programul şcolar al elevilor sau de alţi factori; specificarea documentelor suport pentru situaţiile medicale sau alte situaţii care conduc cu necesitate la furnizarea unui alt tip de suport alimentar; normele minime obligatorii pe care trebuie respectate în pregătirea mesei pentru preşcolari şi elevi, conform recomandărilor Institutului Naţional de Sănătate Publică; specificarea condiţiilor legislative în domeniul achiziţiilor publice care ghidează procedurile de atribuire a contractelor. „Dreptul de a primi zilnic suportul alimentar, îl au elevii/preşcolarii prezenţi la activităţile didactice pe perioada cursurilor, cât şi în situaţia suspendării cursurilor cu prezenţă fizică, conform structurii anului şcolar. Tipul de suport alimentar precum şi modalitatea de distribuire a acestuia elevilor şi preşcolarilor se stabileşte la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, cu aprobarea consiliului de administraţie şi se propune ordonatorului principal de credite al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, care îl supune aprobării consiliului local”, se arată în documentul guvernului.

Programul de servire a mesei şi timpul alocat acestei activităţi sunt stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în funcţie de numărul de elevi, de orarul şcolii şi de particularităţile specifice fiecărei unităţi de învăţământ. La nivelul unităţii de învăţământ este elaborat şi transmis inspectoratului şcolar un raport lunar cu privire la derularea programului. La nivel judeţean/municipiului Bucureşti, coordonarea programului-pilot este asigurată de către inspectoratul şcolar, care elaborează, publică pe site-ul propriu şi transmite, către Ministerul Educaţiei, raportul final privind implementarea programului-pilot. Monitorizarea programului-pilot este realizată de fiecare inspectorat şcolar, acesta fiind responsabil de comunicarea către Ministerul Educaţiei a oricăror modificări apărute la nivelul unităţilor de învăţământ, în ceea ce priveşte numărul beneficiarilor sau schimbarea denumirii, comasarea sau desfiinţarea unor niveluri de învăţământ, potrivit sursei menţionate.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share