Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Împrumutul de idei este benefic, atât timp cât acestea sunt conforme cu realitățile dizabililor din România

Partidul Solidarității Sociale este membru al Comitetului Național pentru Accelerarea Procesului de Dezinstuționalizare și de Prevenire a Instuționalizării al Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, conform Ordinului nr. 246/21.03.2023,  și din această poziție,  vin cu propuneri pentru implementarea de strategii, pentru ca aceste procese să se desfășoare în condiții optime.

În acest sens,  aceștia  adresează o scrisoare deschisă celor două entități menite să asigure protecție persoanelor cu dizabilități: Ministerul Muncii și Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități.

”Noi, semnatarii acestei scrisori, apărători ai drepturilor persoanelor cu dizabilități, oameni din societatea civilă, militanți pentru drepturile omului, suntem conștienți de necesitatea unor intervenții în sistemul național al protecției persoanelor cu dizabilități, adaptate cerințelor prezentului și realităților specifice. Ca atare, apreciem preocuparea manifestată de a îmbunătăți, organizațional și funcțional, cadrul de desfășurare a protecției persoanelor cu dizabilități. În același timp, ne exprimăm rezerva față de abordarea hibridă a unor puncte de vedere ori concepții eterogene sau chiar opuse, cum ar fi: lipsă de consecvență în convingeri, sistem de gândire neunitar, fără a fi întemeiat pe realitatea vieții persoanei cu dizabilități și bazat pe diverse practici pur teoretice, ilustrat cu prisosință de fundamentările și prevederile proiectelor de legi. Considerăm că împrumutul de idei este benefic,  atât timp cât acestea sunt conforme cu realitățile dizabililor din România. Aceste realități trebuie cunoscute în amănunt, în așa fel încât,  să poată determina viabilitatea, valabilitatea și aplicabilitatea legilor, respectiv validarea rezultatelor scontate în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități” se arată în preambului scrisorii.

În România sunt peste 16.000 de adulţi cu dizabilităţi instituţionalizaţi  în centre, înghesuiți în câte 50-200 de paturi, chiar și câte 8 persoane  într-o cameră. Aceștia nu beneficiază de personal specializat în  asistenţa socială, psihologie, sănătate mintală şi consiliere vocaţională, fără acces la un număr  de telefon unic alocat acestor persoane, pentru  a sesiza  abuzul emoțional, fizic sau sexual posibil existent la nivelul acestor centre. Comisia Europeană şi guvernele României au alocat zeci de milioane de euro pentru dezinstituţionalizarea ”pe hârtie”, din păcate, a acestor persoane.

Și primul lucru care ar trebui să se întâmple, este înlocuirea peste tot, în actele oficale, emise de diferite entități a expresiei „persoană cu handicap” cu expresia „persoană cu dizabilități”, conform prevederilor legale în vigoare și normelor europene.

În scrisoare se aduc în discuție și multe dintre problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și pe care, le redăm mai jos:

1.Posibilitatea completării veniturilor cu indemnizația/pensia de invaliditate, pentru cei care pot aduce  prin muncă  un aport sau plusvaloare în societate.

2. Creșterea indemnizației de handicap la un nivel optim, care să includă toate cheltuielile necesare acoperirii coșului zilnic în vedere unui trai decent. În acest sens, Partidul Solidarității Sociale susține propunerea făcută încă din data de 24.11.2022 în cadrul dezbaterii publice a  proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii 448/2006  privind eliminarea calculării indemnizației raportată la ISR.

  1. Criza locuințelor sociale și nevoia urgentă de a implementa măsuri de politici publice în vederea soluționării acesteia, în contextul economiei actuale și a crizei existente la nivel mondial. Criza locuințelor sociale, se datorează în mare parte politicilor guvernamentale în domeniul locuințelor sociale, implementate în ultimele decenii. Sectorul locuințelor sociale a suferit în general, de subfinanțare în România, raportat la cele existente în cadrul Uniunii Europene, iar programele guvernamentale în acest domeniu au susținut în primul rând construcția de locuințelor  private și dezvoltatorii  imobiliari, neglijând total fondul de locuințe sociale.
  2. Aplicarea unitară a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificarile si completările ulterioare, pentru asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități, cu respectarea drepturilor salariale privind gradația aferentă vechimii în muncă, inclusiv prin aplicarea la  nivel național a sporului de până la  15% pentru condiții vătămătoare din salariul de bază, a indemnizației de vacantă și a indemnizației de hrană, deoarece aceste drepturi salariale nu sunt respectate de către angajatori( primării) într-o proporție  covârșitoare, unii angajați obținând aceste drepturi doar pe calea justiției sau deloc. În plus, este necesară obligativitatea aplicării Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată, conform art .25 și art. 39 alin .1, care prevăd ca angajatorul să încheie contractul de muncă al asistentului personal în termen de 30 zile de la data înregistrării cererii de angajare. Există încă angajatori care refuză angajarea asistenților personali pe motiv că nu sunt locuri sau fonduri pentru salarii,cererile de angajare nu  sunt înregistrate, sau sunt condiționați de înscrierea pe o ”listă de așteptare pană se eliberează un post”.
  3. Echitatea și eliminarea discriminării pozitive în rândul persoanelor cu dizabilități. Prin lege, o afecțiune din spectrul dizabilității se bucură de prevederi legale suplimentare, în defavoarea celorlalte afecțiuni. Pe principiul aplicării legii celei mai favorabile, aceste avantaje trebuie acordate unitar tuturor dizabililor, fără a mai produce discriminări pozitive. În plus conform diagnosticelor confirmate de către medicii specialiști, medicamentele trebuie compensate 100%, nelimitat, fără limitarea acestora la șapte medicamente/rețetă.

”Stimați domni, am ales calea scrisorii deschise,  deoarece problemele semnalate sunt de interes general  și necesită o abordare strategică din partea autorităților, în condițiile  unei transparențe totale.  De-a lungul ultimilor ani, viața persoanelor cu dizabilități  este din ce în ce mai grea, motiv pentru care,  vă rugam să luați în considerare această scrisoare deschisă” conchid cei din Biroul Național de Conducere al Partidului Solidarității Sociale.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share