Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

În perioada 2012 – 2021 fondul forestier a înregistrat o creștere constantă

Fondul forestier naţional ocupa, la sfârşitul anului 2021, o suprafaţă de 6607 mii hectare, care reprezenta 27,7% din suprafaţa ţării. La sfârșitul anului 2012, fondul forestier național ocupa o suprafață de 6529 mii hectare, care reprezenta 27,4% din suprafața ţării.
Suprafaţa fondului forestier la 31 decembrie 2021, comparativ cu aceeaşi dată a anului 2020, a înregistrat o creştere de aproximativ 0,05%, în timp ce față de începutul perioadei analizate, respectiv anul 2012, a înregistrat o creștere de cca 1,2% datorată în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate, conform Legii nr. 46/2008 – Codul silvic cu modificările şi completările ulterioare.
Raportul INS privind statistica activităților din silvicultură din anul 2021 ne oferă o imagine de ansamblu asupra evoluțiilor din sector. Câteva sublinieri:
  • suprafața fondului forestier este în creștere ușoară, creștere vizibilă pe serii mai mari de timp: de la 6.52 milioane ha în 2012 la 6.60 milioane ha in 2021.
  • volumul recoltat în 2021: aproape 20 milioane mc , în creștere ușoară față de 2020.
  • de remarcat: deși pădurile private reprezintă 34.3 % din total fond forestier, din aceste păduri se recoltează doar 29 % din volumul recoltat pe nivel național.
  • doar 729 mii mc au fost autorizați în 2021 pentru exploatare pentru persoane fizice ( APV-uri sub 20 mc) față de un maxim de 901 mii mc în 2018, ceea ce este foarte puțin raportat la suprafața de peste 800 000 ha fond forestier deținut de mici proprietari și supfrafața de 500 000 ha de vegetație din afara fondului forestier național.
  • de remarcat și atingerea în 2021 a unui minim al suprafetelor regenerate, respectiv 23 981 ha față de o medie multianuală de 28 000 ha, ceea ce indică un minim al suprafețelor parcurse cu tăieri definitive, ca rezultat al blocării aplicării amenajamentelor silvice prin procedura de evaluare de mediu.

statistica_activitatilor_din_silvicultura_in_anul_2021

Anul 2021 a fost salvat datorită conjuncturii economice favorabile sectorului forestier, cu cerere puternică pe toate segmentele pieții și prețuri în creștere. Dar semnele blocajelor sunt evidente.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share