Ioan Marinescu răspunde și corespunde cerințelor comunității

intalnire

INDEPENDENT ( de partide), DEPENDENT DE OAMENI!  

Sau„EU sunt pentru că NOI suntem!”, însă transformările bruşte care au caracterizat România de după 1989, au avut drept urmare crearea unor disclocări sociale profunde ale căror efecte se văd şi în prezent.

A fost favorizată apariţia comportamentelor anti-sociale, ale corupţiei şi individualismului, în timp ce nivelul de încredere a scăzut, iar inegalităţile socio-economice au crescut considerabil.

Cu sărăcia devenind o stare generală, cu o îmbătrânire din ce în ce mai vizibilă a populaţiei şi cu o creştere masivă a numărului de persoane care decid să emigreze pe motivul „lipsei locurilor de muncă” şi „al unei vieţi mai bune”, cetăţeanul nu se mai simte protejat de partidele politice. (IOAN MARINESCU)

DEPENDENT DE OAMENI, este ceea ce afirmă candidatul INDEPENDENT la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, domnul Ioan Marinescu.

Un om cu o voinţă de fier, care şi-a dat seama că mai presus de interesele politice, sunt interesele oamenilor. Şi a decis să îşi dedice activitatea în sprijinirea lor.
M-a interesat să cunosc perspectiva dumnealui în ceea ce priveşte modul de abordare al unor aspecte problematice cu care se confruntă grupurile vulnerabile care există în comunitatea dâmboviţeană. Dintre aceste aspecte, merită amintite aici şomajul, lipsa locurilor de muncă, sărăcia şi excluziunea socială.
În urma datelor oferite de Eurostat (2014) riscul de sărăcie sau excluziune socială poate fi privit ca un concept multidimensional a cărui măsurare se realizează pe baza unui index care cuprinde trei măsuri statistice: gradul de sărăcie după transferurile sociale, deprivare materială severă, dar şi locuirea în gospodării care au un nivel de activitate redus.
Conform Ministerului Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, rata de ocupare a suferit o diminuare de 10% în ultimii 20 de ani, ajungând în 2010, la 40%.

Economia românească se caracterizează prin existenţa unei structuri a forţei de muncă dominată de ocupaţiile manuale (agricultori şi muncitori). Populaţia ocupată este divizată în România pe trei sectoare, în funcţie de tipul economiei pe care o desfăşoară: sectorul formal, informal şi al gospodăriilor.
Pe partea de ocupare a forţei de muncă, Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa arată că în 2014, rata şomajului a fost de 7,9 %, iar în 2015 (conform AJOFM Dâmboviţa) a fost de 6,99%. Deşi se poate observa o uşoară scădere comparativ cu anul anterior, şomajul încă prezintă un semn de întrebare.

”Răspunsul poate veni în primul rând prin crearea locurilor de muncă, prin motivarea privind participarea pe piaţa muncii, prin promovarea şcolilor de meserii.
Domeniul socialului are o natură complexă. Pentru a putea interveni la nivel de comunitate în vederea soluţionării problemelor existente, este necesară realizarea unei hărţi a nevoilor.” (Ioan MARINESCU)

cu oamenii

Ioan Marinescu a pornit identificarea nevoilor cetățenilor

Domnul Ioan Marinescu a înţeles că singura modalitate de găsire a soluţiilor începe de la identificarea nevoilor cetăţenilor şi a pornit în această direcţie prin vizitele realizate în judeţ. Fie că vorbim de vârstnici, şomeri, persoane de etnie romă, copii cu dizabilităţi sau persoane fără adăpost, grupurile vulnerabile există în fiecare regiune, iar vocea lor merită să fie auzită.

O importanţă deosebită o deţine creşterea nivelului de informare cu privire la problemele care apasă comunitatea dâmboviţeană. Această iniţiativă a luat naştere din dorinţa de cunoaştere a modului în care oamenii se raportează la viaţa de zi cu zi, cu implicaţiile ei sociale, politice şi economice. (IOAN MARINESCU)

O preocupare sinceră şi o deschidere faţă de oameni

Domnul Ioan Marinescu încurajează implicarea cetăţenilor în deciziile care îi privesc, prin participarea la audienţele lunare. 

Este dezirabil ca socialul, politicul şi economicul să se întrepătrundă armonios, astfel încât în situaţii critice acestea să conlucreze pentru crearea unui mediu echilibrat şi sigur în care cetăţenii să se simtă protejaţi. Ca asistent social sunt atentă la modul în care politicul influenţează socialul. Iar de cele mai multe ori, această influenţă s-a dovedit de cele mai multe ori, nefastă. Ca student învăţ de un an de zile cât de frumos se pot îmbina principiile economiei de piaţă cu cele ale socialului în ceea ce înseamnă economia socială.
În calitate de cetăţean admir şi respect oamenii care în activitatea lor se bazează pe respectarea individualităţii şi unicităţii fiecărei persoane, a libertăţii de exprimare şi a egalităţii de şanse, aşa cum îşi propune domnul Ioan Marinescu pentru comunitatea dâmboviţeană.

Dezbatere realizata de Oficial Media

Analiza socio-economica – Autor Roxana Iordache

Distribuie acest articol Oficial Media
Share