La OSIM în anul 2021 au fost eliberate 18.085 titluri de proprietate industrială

Rezultatele eforturilor specialiștilor OSIM în anul 2021 sunt reflectate și prin numărul ridicat decereri de înregistrare analizate și titlurile de proprietate acordate. Anul trecut, au fost depuse la OSIM 20602 cereri de înregistrare titluri de protecție proprietate industrială și au fost eliberate 18085 de titluri de protecție proprietate industrială.

Și în anul 2021, OSIM a urmărit respectarea, realizarea și menținerea la cel mai înalt nivel a sistemului integrat care întruneşte cerințele Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018. În urma unor audituri externe, organismul de certificare a confirmat faptul că sistemul de management integrat al OSIM îndeplineşte cerinţele standardelor şi a recomandat acordarea certificatului pentru standardul ISO 27001:2013 – Tehnologia informaţiei – Tehnici de securitate – Sisteme de management al securităţii informaţiei, şi recertificarea pentru standardul ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii. Deși contextul creat ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia Covid-19 nu a fost unul favorabil pentru realizarea acţiunilor de promovare a protecţiei proprietăţii industriale, specialiștii OSIM au fost și în anul 2021 implicați în acţiuni de diseminare a informațiilor privind domeniul proprietăţii industriale, participând la seminare, conferinţe, saloane, târguri şi expoziţii de profil. OSIM prețuiește relațiile de cooperare cu organizațiile de proprietate intelectuală internaționale, având o implicare activă, pe parcursul anului 2021, la toate întrunirile desfășurate la Oficiul Europeande Brevete (OEB), Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI). În anul 2021 a continuat activitatea de pregătire a specialiștilor din cadrul oficiilor naționale prin cursurile și seminarele organizate de Oficiul European de Brevete (OEB), ca parte componentă a activității de cooperare între cele două instituții. Raportul oglindește rezultatele obținute în anul 2021,  care sunt strâns corelate cu obiectivele OSIM. Acestea urmăresc susținerea inovării, competitivității și profitabilității ca factor de creștere economică, precum și creșterea calității activităților desfășurate pentru asigurarea unei protecții uniforme a drepturilor de proprietate indutrială și cuprinde atât date statistice privind activitatea de protecție a drepturilor de proprietate industrială în domeniul brevetelor de invenție, mărcilor, desenelor și modelelor, cât și informații privind activitatea de digitalizare și modernizare a proceselor și activităților desfășurate în cadrul OSIM.

”OSIM, în calitate de partener al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), a susținut și a promovat Fondul pentru IMM-uri, “Ideas Powered for Business SME Fund”, destinat întreprinderilor care doresc să-și dezvolte strategiile de proprietate intelectuală și să-și protejeze drepturile rezultate în urma acestor demersuri, la nivel național și european. Doresc să îmi exprim recunoştinţa și să le mulțumesc tuturor partenerilor și colaboratorilor noștri, și, nu în ultimul rând, colectivului OSIM pentru toată implicarea, entuziasmul și profesionalismul cu care au desfășurat activitățile și acțiunile din domeniul proprietății industriale.„ a ținut să declare directorul general al OSIM, MARIAN CĂTĂLIN BURCESCU.

Vezi documentul

Distribuie acest articol Oficial Media
Share