23/09/2021

La Tg- Jiu s-a semnat Memorandumul pentru CONURBAȚIA JIULUI

Zilele trecute , la Târgu-Jiu, reprezentanții Consiliilor Județene Hunedoara, Gorj și Dolj au semnat un Memorandum de înțelegere care vizează crearea unei axe de dezvoltare teritorială integrată a celor trei județe.

Documentul parafat în cadrul întâlnirii găzduite de Consiliul Județean Gorj deschide calea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Conurbația Jiului”.
Structura teritorială de cooperare intercomunitară Conurbația Jiului este o inițiativă locală inovatoare prin faptul că vine direct de la nivelul administrațiilor, ca un răspuns ferm la provocările locale și ca o decizie asumată de parteneri, pentru o dezvoltare economică mai puternică și sustenabilă.
Semnatarii Memorandumului au fost de acord că prin crearea acestei axe de dezvoltare și cooperare localitățile din cele trei județe vor deveni mai atractive pentru investitori și au șanse să prospere. O astfel de asociere oferă județelor Hunedoara, Gorj și Dolj oportunitatea de a accesa direct fonduri europene.
Conurbația Jiului se va concentra pe patru mari arii de dezvoltare, după cum urmează: infrastructura de conectare și accesibilizarea întregii zone; instituții interconectate și performante în serviciul cetățenilor și turiștilor investiții în calitatea vieții locuitorilor din întreaga zon măsuri de inserție și suport pentru grupurile marginalizate și minoritare.
Conurbația Jiului este importantă pentru România, întrucât are potențialul de a deveni un model pentru alte zone din țară, atât urbane cât și rurale, de unire de forțe pentru întărirea capacității administrative și de negociere cu guvernul central și investitorii privați.

Principalele direcții către care se vor îndrepta proiectele implementate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Conurbația Jiului“ vizează accesibilizarea zonei prin îmbunătățirea infrastructurii de telecomunicații, energie și transport, dezvoltarea industrială în domeniul energiei regenerabile, dar și a turismului și a sectorului de servicii, crearea de noi zone rezidențiale, în conformitate cu standardele europene, și creșterea calității vieții, prin protejarea și extinderea spațiilor verzi sau prin investirea în centre culturale. De asemenea, un capitol important îl reprezintă măsurile de inserție și suport destinate să conducă la
combaterea excluziunii și a dezechilibrelor sociale, la înlăturarea disparităților dintre localități, precum și la diversificarea oportunităților de formare profesională și de ocupare a forței de muncă. Prin realizarea „Conurbației Jiului“, locuitorii din cele trei județe vor putea beneficia de mai multe oportunități pe piața muncii și în domeniul afacerilor, acces mai facil la infrastructură și servicii publice cheie, cum ar fi cele din domeniul sănătății, transportului sau educației, o calitate mai bună a vieții datorită atragerii de noi investiții și unui cadru coerent de dezvoltare, precum și de măsuri mai eficiente de incluziune socială. De asemenea, potrivit prevederilor memorandumului, beneficiile pentru sectorul privat includ acces mai facil la piețele de desfacere pentru firmele din exteriorul orașelor, acces mai bun la o piață mai mare a forței de muncă, dar și o infrastructură îmbunătățită, care stimulează schimburile și oportunitățile economice. Memorandumul de înțelegere a fost semnat în cadrul evenimentului de lansarea a raportului „Tranziția sustenabilă a județului Gorj”, document-suport pentru Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă aferent Județului Gorj. Întâlnirea a fost organizată de către Consiliul Județean Gorj și Fundația Greenpeace România.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share