06/12/2021

Liderii G 20 și noua declarație de la ROMA

În cadrul unui summit de două zile desfășurat la Roma, înaintea conferinței COP26 privind clima, liderii celor mai puternice și industrializate 20 de țări ale lumii (G20), la care se alătură și Uniunea Europeană, au reafirmat angajamentul Acordului de la Paris din 2015 de a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius peste nivelurile pre-industriale. De asemenea, aceștia s-au angajat să îmbunătățească accesul global la vaccinurile COVID-19 în țările în curs de dezvoltare și să pună în aplicare o reformă globală a impozitului pe profit pentru companiile multinaționale până în anul 2023.

Reuniți sub auspiciile președinției italiene a G20 și a premierului Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, Joe Biden, aflat la primul său G20, Angela Merkel, aflată la ultimul summit G20, și ceilalți lideri în frunte cu președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Boris Johnson au adoptat o declarație comună de 17 pagini, cu multiple obiective.

 În Declarația liderilor G20 de la Roma, sintetizată de Consiliul UE, șefii de stat și de guvern s-au angajat: 

– să mențină la îndemână obiectivul unei încălziri globale de 1,5 grade față de nivelurile pre-industriale;

– să accelereze acțiunile în vederea atingerii unui nivel net de emisii de gaze cu efect de seră la nivel mondial sau a neutralității emisiilor de dioxid de carbon până la jumătatea secolului sau în jurul acestei date;

– să reafirme angajamentul țărilor dezvoltate de a mobiliza în comun 100 de miliarde de dolari pe an pentru finanțarea combaterii schimbărilor climatice și să salute noile angajamente asumate de unii membri ai G20;

– să pună în aplicare până în 2023 noile norme pentru un sistem fiscal internațional mai stabil și mai echitabil, inclusiv un impozit pe profit minim de 15 % la nivel mondial;

– să depună eforturi suplimentare pentru a asigura o mai bună și mai rapidă pentru vaccinurile COVID-19 în țările cu venituri mici și mijlocii;

– să înființeze un grup operativ comun G20 pentru finanțe și sănătate pentru a asigura finanțarea adecvată a prevenirii, pregătirii și reacției în caz de pandemie;

Redresarea economică:

Liderii au remarcat faptul că economia mondială și-a revenit într-un ritm solid în 2021, datorită lansării vaccinurilor și sprijinului politic continuu. Cu toate acestea, redresarea a fost foarte divergentă între țări și în cadrul acestora.

Din acest motiv, G20 rămâne hotărât să utilizeze toate instrumentele disponibile atât timp cât este necesar pentru a aborda consecințele negative ale pandemiei, în special asupra celor mai afectate, cum ar fi femeile, tinerii și lucrătorii informali și slab calificați, precum și asupra inegalităților.

ȚVom continua să susținem redresarea, evitând orice retragere prematură a măsurilor de sprijin, păstrând în același timp stabilitatea financiară și sustenabilitatea fiscală pe termen lung și protejându-ne împotriva riscurilor de scădere și a efectelor negative de propagare”, și-au asumat liderii.

G20 va rămâne, de asemenea, vigilent la provocările economice globale, cum ar fi perturbarea lanțurilor de aprovizionare.

COVID-19:

Pentru a remedia lacunele persistente în materie de vaccinare, liderii G20 s-au angajat să sporească în mod substanțial furnizarea de vaccinuri, produse terapeutice și diagnostice și accesul la acestea, acordând o atenție deosebită nevoilor țărilor cu venituri mici și mijlocii.

Acest lucru ar trebui să permită realizarea de progrese în vederea atingerii obiectivului de a vaccina cel puțin 40 % din populație în toate țările până la sfârșitul anului 2021 și 70 % până la jumătatea anului 2022, astfel cum recomandă Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Asigurarea unei distribuții rapide și echitabile a vaccinurilor la nivel mondial va implica consolidarea lanțurilor de aprovizionare, extinderea și diversificarea capacității de producție, promovarea acceptării și încrederii în vaccinuri și combaterea dezinformării.

Liderii G20 și-au reafirmat, de asemenea, angajamentul față de Declarația de la Roma, adoptată la Summitul mondial privind sănătatea din luna mai, ca “busolă pentru acțiunea colectivă”.

Prevenirea, pregătirea și reacția în caz de pandemie (PPR):

Pentru a asigura o finanțare adecvată, durabilă și mai bine coordonată a PPR în caz de pandemie, liderii G20 au înființat un grup operativ comun G20 pentru finanțe și sănătate.

Grupul operativ va elabora, până la începutul anului 2022, modalitățile de stabilire a unui mecanism financiar, care va fi coordonat de OMS, pentru a spori finanțarea globală pentru PPR pandemică.

Crearea grupului operativ a fost propusă de miniștrii sănătății și finanțelor din G20 în ajunul summitului.

Climă și energie:

Liderii G20 s-au angajat să colaboreze pentru a asigura succesul conferinței ONU privind clima (COP26), care a început la Glasgow, în Regatul Unit, în paralel cu summitul G20.

Aceștia și-au reafirmat angajamentul față de punerea în aplicare integrală și efectivă a Convenției Națiunilor Unite privind clima (UNFCCC) și a Acordului de la Paris.

Liderii G20 au remarcat faptul că menținerea obiectivului de limitare a încălzirii globale la 1,5 grade față de nivelurile pre-industriale va necesita acțiuni semnificative și eficace și angajamentul tuturor țărilor, ținând seama de diferitele abordări.

Aceștia s-au angajat să pună capăt finanțării publice internaționale pentru noi surse de energie electrică pe bază de cărbune în străinătate până la sfârșitul anului 2021.

Liderii G20 au subliniat angajamentul lor de a menține securitatea energetică, abordând în același timp problema schimbărilor climatice, și de a garanta tranziții ale sistemului energetic care să mențină energia la prețuri accesibile pentru gospodăriile și întreprinderile cele mai vulnerabile.

Aceștia au subliniat, de asemenea, importanța menținerii unor fluxuri neîntrerupte de energie din diferite surse, furnizori și rute și a promovării unor piețe internaționale de energie deschise, competitive și libere.

Biodiversitate și mediu:

Liderii G20 s-au angajat să consolideze acțiunile pentru a stopa și inversa pierderea biodiversității până în 2030. Aceștia se vor strădui să se asigure că cel puțin 30 % din terenurile globale și cel puțin 30 % din oceanele și mările globale sunt conservate sau protejate până în 2030 și vor contribui la realizarea de progrese în vederea atingerii acestui obiectiv, în conformitate cu circumstanțele naționale.

Liderii au îndemnat alte țări să își unească forțele cu G20 pentru a atinge obiectivul aspirațional de plantare a 1 trilion de copaci până în 2030, cu implicarea sectorului privat și a societății civile.

Dezvoltare durabilă:

Liderii G20 și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la impactul crizei COVID-19, în special în țările în curs de dezvoltare. Aceștia și-au reafirmat angajamentul față de un răspuns global pentru a accelera progresele în direcția Obiectivelor de dezvoltare durabilă și pentru a sprijini o redresare durabilă, favorabilă incluziunii și rezilientă în întreaga lume.

Liderii s-au angajat să își consolideze acțiunile în vederea punerii în aplicare a Planului de acțiune al G20 privind Agenda 2030 și a Sprijinului G20 pentru răspunsul și redresarea COVID-19 în țările în curs de dezvoltare. De asemenea, aceștia și-au reafirmat sprijinul continuu pentru țările africane printr-o serie de inițiative precum Pactul G20 cu Africa.

După criza financiară din 2008, liderii mondiali au căutat soluții multilaterale și au organizat primul summit al liderilor G20 la Washington D.C. Împreună, membrii G20 reprezintă aproximativ 90 % din PIB-ul mondial, 80 % din comerțul mondial și două treimi din populația lumii, precum și aproximativ 60 % din totalul terenurilor agricole și circa 80 % din comerțul mondial cu produse agricole. Din acel moment, membrii G20 au decis să-și stimuleze economiile și să se abțină de la măsuri protecționiste, grăbind astfel sfârșitul recesiunii.  Doar colaborând, actorii majori ai economiei mondiale pot să găsească soluții la provocările unei lumi în schimbare rapidă și să asigure stabilitatea și continuitatea sistemelor economice și financiare care stau la baza securității și prosperității mondiale. Membrii G20 sunt: Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Franța, Germania, Italia, India, Indonezia, Japonia, Mexic, Republica Coreea, Rusia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Turcia, Regatul Unit, Statele Unite, Uniunea Europeană. UE este membru cu drepturi depline al G20, alături de trei dintre statele sale membre: Franța, Germania și Italia. Spania este invitat permanent. Summit-urile G20 din anii viitori vor avea loc în Indonezia, India și Brazilia.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share