16/06/2021

Lucrări științifice studențești, pe timp de pandemie

Studenții Universității Politehnica Timișoara și-au continuat, online, în toată această perioadă,  activitățile pe care le desfășurau și înainte de criza generată de noul coronavirus, iar cercetarea științifică reprezintă o componentă importantă a pregătirii.

Joi, 21 mai 2020, a avut loc, bineînțeles online, sesiunea de comunicări științifice a studenților de la programele de master Comunicare, relații publice și media digitală, respectiv Comunicare în afaceri, gestionate de Facultatea de Științe ale Comunicării, eveniment aflat la a opta ediție, ce a avut loc sub genericul „Calea noii comunicări. Ipoteze de lucru”.

Masteranzii și-au prezentat rezultatele cercetărilor, multe dintre ele ancorate în realitățile perioadei pe care o traversăm, discutând, de exemplu, despre impactul utilizării chestionarelor online cu răspuns instant în mediul educațional și interactivitate digitală pe timp de pandemie, despre comunicarea bancară în România și acțiunile de responsabilitate socială în contextul pandemiei COVID 19, despre canalele de comunicare online în diferite companii din Timișoara, despre promovarea proiectului „Timișoara – capitală cultural europeană 2021”, respectiv despre promovarea online și offline a diferitelor afaceri (librării, ateliere vestimentare, imobiliare, pachete educaționale etc.).

Comitetul științific al conferinței, format din cadre didactice de prestigiu, a apreciat că această ediție a sesiunii de comunicări studențești nu doar îi pregătește pe masteranzi pentru finalizarea studiilor și obținerea titlului de master în științele comunicării, ci reprezintă și un bun antrenament pentru tranziția de la școală la viața activă. Starea de urgență, respectiv starea de alertă instituite în multe țări ale lumii au demonstrat cât de importante sunt capacitatea de reacție, adaptarea rapidă la situațiile de criză și comunicarea eficientă prin canalele online și offline.

Masteranzii Facultății de Științe ale Comunicării din UPT au demonstrat că fac față provocărilor comunicării digitale și că pot analiza critic campaniile de comunicare/promovare desfășurate în această perioadă, formulând, pentru unele dintre cazurile prezentate, și propuneri de optimizare.

Cele mai bune lucrări vor fi publicate în revista MASTERCOM – Politehnica Graduate Student Journal of Communication, o publicație științifică în regim open access care facilitează diseminarea rezultatelor cercetărilor studenților masteranzi ai FSC. Misiunea de bază a revistei este de a încuraja studenții cu potențial de cercetare care doresc să își îmbunătățească abilitățile de gândire analitică, de a-i pregăti pentru continuarea formării lor profesionale, prin accesarea de studii doctorale și de a contribui la dezvoltarea comunității științifice din Universitatea Politehnica Timișoara.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share