Lucrările hidrotehnice din  Defileul Jiului  sunt  declarate proiecte de interes public major care utilizează energia regenerabilă

În ședința de guvern de astăzi  a fost  aprobată OUG, care prevede declarea unor proiecte de interes public major care utilizează energia regenrabilă. Printre acestea se regăsesc și lucrările hidrotehnice din Defileul Jiului.

În contextul crizei energetice generate, la nivelul Uniunii Europene, de războiul ruso-ucrainean, Comisia Europeană a lansat, în luna mai 2022, planul de măsuri REPowerEU, având ca scop asigurarea independenței Europei față de importurile de combustibili fosili din Rusia, cu mult înainte de orizontul de timp 2030. Planul REPowerEU a fost creat având ca premise noile realități de pe piața energiei, astfel cum au fost influențate din punct de vedere geopolitic de conflictul armat din Ucraina, realități care reclamă măsuri concrete de accelerare a tranziției către o energie curată și de creștere a independenței energetice a Europei. Astfel, Planul REPowerEU stabilește o serie de măsuri clare, menite să reducă rapid dependența de importurile de energie din Rusia, dar și să mărească la 45% ponderea productiei de energie regenerabilă, la finalul acestui deceniu. REPowerEU reprezintă, astfel, un plan de independență energetică a Europei, care se bazează pe trei piloni: economisirea energiei, producerea de energie curată și diversificarea surselor de energie. Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a emis în data de 25.10.2022, Hotărârea nr. 169 privind îmbunătățirea rezilienței energetice a României pentru asigurarea securității în domeniu prin adaptarea operativă și dezvoltarea de noi capacități de producție energetice, în contextul războiului din Ucraina și a dispus adoptarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a acesteia. Între direcțiile de acțiune identificate în materialul emis de CSAT, la dezvoltarea de noi capacități de producție a energiei electrice, lit. B – REPowerEU, au fost identificate proiectele de investiții ale Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (SPEEH S.A.) necesare pentru asigurarea rezilienței energetice. Ca tehnologie ecologică dovedită, hidroenergia reprezinta acea sursa de energie fiabilă și flexibilă care poate contribui la creșterea accelerată a ponderii energiilor regenerabile in mixul energetic national. Prin stocarea energiei eoliene și solare în bateriile (rezervoarele) de apă hidroenergetice, care urmează să fie eliberate la cerere, se poate asigura un echilibru sistemului energetic și poate reprezenta solutia la dependența de combustibilii fosili. Proiectele de investiții promovate de SPEEH S.A. pot fi declarate de interes public major în raport de acţiunile sau politicile care au ca scop protecţia sănătăţii, securităţii şi mediului și politicile fundamentale pentru ţară sau societate. Având în vedere caracterul strategic al proiectelor de investitii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice și faptul că finanțarea europeană prin planul de măsuri REPower EU presupune o perioadă redusă de timp pentru evaluare, este necesară asigurarea posibilității realizării acestora până în anul 2026.  Proiectele de investiții prevăzute în anexă sunt gestionate exclusiv de către SPEEH S.A., fără ca statul român să mai aducă o contribuție financiară proprie la realizarea acestora. Obiectivele de investiții prevăzute în anexa,  care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, declarate ca fiind proiecte de interes public major care utilizează energia regenerabilă sunt considerate situații excepționale și  se adaugă astfel, producției anuale românești aproape 2 TWh/an energie verde regenerabila, ceea ce conduce la atingerea dezideratului actual al independentei energetice în condițiile respectării și protejării mediului.

OUGANEXA-1

 

 

 

 

 

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share