Lumea viitorului, prezentată la conferința internațională ISETC 2022de la Universitatea Politehnica Timișoara

O adevărată lume a viitorului, supertehnologizată, în care concepte cametaverse-ul, internetul obiectelor, inteligența articială, web 3.0, industria4.0, mașinile autonome, comunicațiile 5G și 6G, automatizările și robotizareasunt parte a orașelor inteligente ale viitorului, incluse în rețele și subrețelespecializate ale unei mari rețele globale, ce va benecia și de aportul a peste100.000 de sateliți (până în 2030) și a peste 30 de miliarde de dispozitive IoT(deja existente!), a fost prezentată joi, 10 noiembrie 2022, în Auditorium-ulCentrului de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara, cu ocaziaconferinței internaționale de electronică și telecomunicații ISETC 2022, ce ainclus, în premieră, și un workshop – Industry 4.0 – în cadrul căruia au avutloc prezentări de inovații tehnice și soluții de cercetare aplicativă venite de laactori importanți din industrie.Cea de-a XV-a ediție a conferinței internaționale de electronică șitelecomunicații ISETC 2022, organizată de Facultatea de Electronică,Telecomunicații și Tehnologii Informaționale a Universității PolitehnicaTimișoara, în colaborare cu Asociația Inginerilor Electroniști din Timișoara, cusprijinul IEEE și al Academiei de Științe Tehnice din România, a reunit membridin mediul academic și din industrie pentru a-și prezenta cele mai noi realizăriîn domeniu, dar și viziunea despre evoluțiile viitoare în domeniul tehnologiei.În cadrul festivității de deschidere a conferinței, chairman-ul acesteia,prof.univ.dr.ing. Marius Oteșteanu, a prezentat un scurt istoric alFacultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, dar și alconferinței ISETC, care a crescut de la o ediție la alta.În cadrul salutului adresat participanților la conferință, rectorulUniversității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, aevocat legăturile Politehnicii timișorene cu mediul economic, prezente încă dela înințarea universității, care au fost dezvoltate în cei peste 100 de ani deactivitate, iar ca dovadă mai multe ranking-uri internaționale plaseazăPolitehnica timișoreană pe primul loc între universitățile tehnice din țară, pedomeniul inginerie, unul dintre criterii ind legătura cu mediul economic-industrial, probabil cea mai bună din România.Workshop-ul „Industry 4.0” a fost introdus, în premieră în cadrul uneiediții ISETC, pentru a consolida legăturile între mediul economic tehnic localcu Universitatea Politehnica Timișoara în general și cu Facultatea deElectronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale în special.Reprezentanții companiilor partenere au contribuit la sesiunile de workshop cuprezentări axate în principal pe stadiul celor mai noi tehnologii în electronicăși telecomunicații, cercetare aplicativă și soluții inovatoare industriale și de
producție, domenii cheie de dezvoltare și tendințe viitoare, grupate pe treicategorii mari: Communication Technologies & IoT- NOKIA – Sabin Totorean (Country Senior O?cer) – Technologyvision 2030- ORANGE – Răzvan Mihai (IoT Architecture Services Expert) -Orange Technical Innovation System- DELTATEL – Radu Mihăescu (COO & Member of the Board ofDirectors) – IOT RTLS applications in hospitals- ANCOM – Georgian Grigore (Director Direcția Coordonare Tehnică)- Radio spectrum insights from Romania’s spectrum regulatoragency- STS – Adrian Sîngheorghe (Șeful Direcției Cercetare, Proiectare,Dezvoltare din cadrul STS) – 30 years of communications andinformation technology Automotive Trends- CONTINENTAL – Petru Demian (Head of Plant Facility MN & SpecialProjects) & Cristian Bacican (Team Leader & Product Owner) -Industry 4.0 everywhere- FORVIA – HELLA – Marcel Chiș (Head of Pre-Development) – FromPre-Development to Smart Manufacturing System – BespokeAutomatic Inspection System- VEONEER – Felix Reste (Manager Departament Active SafetyIntegration) – Future in automotive – The Autonomous Driving Cars- VITESCO – Radu Bunea (Head of Application Electrical EngineeringBattery Timișoara) – Scalable architectures in Electric Vehiclesproducts: smart development approach Smart Manufacturing- FLEX – Cristian Gurka (Engineering Director) & Marius Ilca(Equipment & Automation Manager) – Smart SMT lineManufacturing using IIOT devices- YAZAKI – Andrei Burta (Hardware Design Engineer) – Applicationsof Boundary Scan Technology in Automotive Products Validation.Case study – from R&D to Mass ProductionÎn holul din fața Auditorium-ului și în parcarea din fața Centrului deConferințe al UPT au putut  vizitate standurile și echipamentele de ultimăgenerație ale companiilor participante: Nokia, Lasting, ANCOM, Continental,Forvia-Hella, Veoneer, Flex, Yazaki, HTest, Alfa Test, Hamilton, Huf, NTTdata.
În continuare, participanții, din mediul academic și din industrie, auprezentat contribuții din următoarele domenii:- Articial Intelligence and Computer Vision – Instrumentation and Measurement – Open Education, Open Science and Emerging Technologies – Power Electronics- Signal Processing- Telecommunications O sesiune specială – Open Science for PhD Students in Electronics – afost dedicată tinerilor, cercetătorii în stadiu incipient, în special studențiidoctoranzi, ind încurajați să împărtășească rezultatele cercetării preliminareși datele experimentale cu comunitatea științică cât mai curând posibil înefortul lor de cercetare. Demnă de remarcat a fost și prezența masivă la eveniment astudenților, care au avut ocazia de „a arunca o privire” către lumea în carevor trăi și vor munci, o lume plină de provocări, pentru care trebuie să sepregătească încă din facultate, iar la Universitatea Politehnica Timișoara aușansa de a studia discipline, introduse în urma consultărilor cu mediuleconomic, care nu sunt disponibile la nici o altă universitate.Lucrările ISETC prezentate în cadrul conferințelor cu prilejul ecăreiediții sunt elaborate de cercetători cunoscuți din industrie și din mediulacademic din întreaga lume și au fost incluse atât în baza de date IEEEXploreDigital Library, cât și în Web of Science încă din anul 2010. Volumele tipăriteapărute cu prilejul conferințelor ISETC, inclusiv cea din acest an, se regăsescîn colecțiile Bibliotecii UPT și dezvăluie viziunea și misiunea IEEE și amembrilor săi de a inspira o comunitate globală să inoveze pentru un mâinemai bun prin publicații foarte citate, conferințe de înalt nivel științic,standarde tehnologice și activități profesionale și educaționale.Tot în cadrul ISETC 2022 a avut loc ceremonia de acordare a titluluide Doctor Honoris Causa al Universității Politehnica TimișoaraProfesorului Pavol BAUER de la Technical University DELFT, Olanda,pentru remarcabilele sale realizări în activitățile de cercetare, performanțe îneducație și cooperare internațională, inclusiv cu UPT. Este un specialistrecunoscut în domenii precum microrețele de curent continuu, energiavântului și a valurilor, electronică de putere pentru încărcătoare destinatevehiculelor electrice, calitatea puterii, contactless charging, abilitate înelectronica de putere, managementul puterii electrice, energie solară sauîncărcare ultrarapidă. Valoarea rezultatelor cercetărilor prof. Bauer esteconrmată de numeroasele citări și prin următorii indicatori scientometrici:peste 600 lucrări publicate și peste 450 de lucrări în conferințe științice.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share