Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Luna europeană a diversității

Uniunea Europeană are la bază valori precum egalitatea, echitatea socială, libertatea, democrația și drepturile omului.

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene oferă baza pentru combaterea tuturor formelor de discriminare, stabilind egalitatea ca piatră de temelie a politicilor UE.

”Trebuie să colaborăm în această perioadă plină de provocări. Diversitatea și incluziunea promovează comunități solidare și valorifică inovația și creșterea. Pentru a face acestea, trebuie să folosim toate talentele și să nu lăsăm pe nimeni în urmă. De aceea, este important să evaluăm unde ne aflăm și dacă politicile noastre în materie de diversitate sunt eficiente.

Mă adresez tuturor organizațiilor să mi se alăture în mai 2023 pentru a sărbători Luna europeană a diversității și să adopte o poziție fermă în favoarea unor locuri de muncă diverse, incluzive și egale, a declarat Helena Dalli, comisara europeană pentru egalitate.

Tema acestui an este crearea de legături. Crearea de legături între organizații și domenii ale politicii de incluziune și diversitate (rasă, sex, vârstă etc.). Sunt încurajate crearea  parteneriatelor  cu ONG-uri, instituții guvernamentale, alte societăți sau societatea civilă,  pentru a lucra împreună la promovarea diversității, pentru construirea  de legături între diferitele aspecte ale diversității,  prin care, să  se asigure  că politicile și activitățile sunt mai intersectoriale.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share