31/07/2021

” Mulțumim tuturor celor care sprijină activitățile BOR ”

La aniversarea de 70 de ani, Patriarhul Daniel şi-a îndreptat gândurile de mulţumire şi recunoştinţă către Dumnezeu, părinţi şi toţi cei care sprijină activităţile Bisericii Ortodoxe Române.

Preafericirea Sa a rostit cuvântul aniversar joi, 22 iulie 2021, după slujba de Te-Deum oficiată la altarul exterior al Catedralei Patriarhale.

Dumnezeu

Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru această zi în care împlinim vârsta de 70 de ani. Mulţumim lui Dumnezeu pentru că El este dătătorul vieţii pe acest pământ şi dătătorul vieţii veşnice la învierea cea de obşte”.

„Viaţa creştinului pe pământ este îndreptată spre Înviere şi spre viaţă veşnică. Iar perioada acestei vieţi este pregătire pentru viaţa veşnică. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur spune…la ce ne foloseşte viaţa aceasta trecătoare, pământească dacă în timpul ei nu ne pregătim pentru viaţa cerească, netrecătoare?”, a subliniat Patriarhul României.

Părinţi şi profesori

El I-a mulţumit lui Dumnezeu pentru darul vieţii, dar le-a mulţumit „şi celor prin care Dumnezeu a dăruit viaţa şi anume, mai întâi părinţilor după trup care ne-au născut şi ne-au crescut”.

„Mulţumim părinţilor duhovniceşti care au contribuit la formarea noastră spirituală. Mulţumim tuturor profesorilor din ţară şi străinătate care au contribuit la formarea noastră intelectuală şi teologică în general”, a adăugat Părintele Patriarh.

Membrii Sfântului Sinod

Patriarhul le-a mulţumit membrilor Sfântului Sinod pentru bucuria slujirii şi a comuniunii.

„Mulţumim tuturor persoanelor cu care împreună în Biserică am slujit Biserica şi am răspuns chemării lui Dumnezeu în anii de episcop vicar la Timişoara, în anii de mitropolit la Iaşi şi acum în slujirea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Totdeauna am simţit cum Dumnezeu lucrează în comuniune, prin oameni, pentru Biserica Sa”. „De aceea, suntem recunoscători în mod deosebit membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care împreună cu noi au contribuit la intensificarea activităţilor liturgice, pastorale, misionare şi social-filantropice din ultimii 30 de ani, dar mai ales în anii de când avem această sarcină grea a slujirii Bisericii Ortodoxe Române. Ieri (n. r.: miercuri) am avut şedinţă de lucru a Sfântului Sinod şi am constatat că bucuria cea mai mare este comuniunea în rugăciune şi comuniunea în acţiune. De aceea, mulţumim tuturor ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române din ţară şi străinătate, din jurul graniţelor ţării şi din diaspora occidentală, mai ales că anul acesta este anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României”

Autorităţi statale şi locale

Acelaşi gând a avut faţă de reprezentanţii autorităţilor. „Mulţumim şi tuturor autorităţilor de stat, centrale şi locale care sprijină activităţile sociale, misionare, pastorale şi culturale ale Bisericii Ortodoxe Române. Avem o bucurie mare când putem să ajutăm pe cei care aşteaptă ajutorul nostru să completăm predica din Biserică şi alte activităţi liturgice cu lucrarea social-filantropică, cu slujirea semenilor noştri care au nevoie de ajutorul nostru”.

Reprezentanţi culte

„Mulţumim reprezentanţilor cultelor religioase din ţara noastră”.

Indicând clădirea din proximitatea altarului exterior al Catedralei Patriarhale, el a reiterat că „În Palatul Patriarhiei ne-am întâlnit uneori într-o cooperare practică în Consiliul Consultativ al Cultelor din România”.

Diaspora

Patriarhul a evidenţiat că diaspora românească a ajuns la un număr record şi consideră că aceasta este o provocare unică.

„Suntem conştienţi de faptul că prima dată în istorie noi avem o diasporă română atât de mare, 10 milioane de români, dintre care 5 milioane milioane trăiesc în jurul graniţelor ţării şi peste 5 milioane în Europa Occidentală, în Statele Unite ale Americii, în Canada, Australia şi alte părţi ale lumii. Această provocare, unică în felul ei, cere o activitate deosebită şi o creativitate deosebită, dar şi o cooperare cu alte comunităţi creştine. Şi aici ne gândim în primul rând la Bisericile din comunităţile din Italia, Spania, Franţa unde parohiile româneşti au primit pentru o vreme, fie închiriate, fie oferite în mod gratuit, fratern, lăcaşuri de cult până când noi ne vom construi propriile noastre biserici”.

Patriarhul Daniel a mulţumit tuturor celor care au luat parte la clipa de rugăciune, dar şi Mitropolitului Teofan pentru cuvintele rostite miercuri (la şedinţa Sfântului Sinod) şi joi (la Te-Deum) din partea Sfântului Sinod.

Apoi, el a făcut referire la icoana Sfintei Treimi, pe care a primit-o cu ocazia aniversării din partea Sfântului Sinod.

„Am primit această frumoasă icoană a Sfintei Treimi, care este simbolul comuniunii în Biserică, în familie şi în societate. Ori de câte ori dorim mai multă comuniune, de fapt căutăm iubirea Preasfintei Treimi atât în viaţa de familie, cât şi în viaţa socială, dar mai ales aceasta,  se oferă în sfintele taine, sfintele slujbe şi sărbători ale Bisericii. Aşa să ne ajute Dumnezeu. Amin”, şi-a încheiat cuvântul Patriarhul Daniel.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share