Noi reglementări pentru emiterea avizelor și autorizațiilor

Guvernul Romaniei a emis  în data de  18.03.2022 o ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice.

Ordonața de Urgență aprobată de Guvern modifică o serie de acte normative din domeniul achizițiilor publice și din cel al construcțiilor, în sensul reducerii timpilor necesari obținerii avizelor tehnice pentru proiectele de infrastructură rutieră finanțate din PNRR. Astfel, se introduce posibilitatea ca beneficiarii contractelor să poată plăti direct subcontractorii, furnizorii sau alți operatori economici, care prestează sau execută lucrări pe șantier. Dacă lucrările nu avansează, constructorii vor fi notificați doar de 3 ori înainte de reziliere, după care se poate intra în procedură de licitație fără publicare. Totodată, terenurile din proprietatea publică a statului și din administrarea entităților publice se vor transfera în administrarea expropriatorului, odată cu Hotărârea Guvernului prin care este declanșată procedura de expropriere. Se instituie termenul de 15 zile calendaristice de la depunerea solicitării pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire și 10 zile calendaristice pentru emiterea avizelor solicitare prin certificatele de urbanism. Dacă documentația depusă nu este completă, aceste entități pot face observații doar o singură dată; ulterior măsurilor pe care beneficiarul le ia conform cerințelor de clarificare/modificare/completare, autoritățile respective nu mai pot emite alte solicitări. Dacă autoritățile nu emit în termenele instituite avizele/autorizațiile, se consideră că documentația depusă de beneficiar este conformă și completă, iar în acest caz autoritățile sunt obligate să emită autorizația în termen de 5 zile. Dacă nici acest termen de 5 zile nu va fi respectat, se va considera că documentele respective au fost emise tacit. Eliberarea cu întârziere a acestor documente a adus ani de zile probleme în derularea proiectelor. Prin modificările aduse în domeniu aceste piedici au dispărut!

OUG-9 transporturi

”În domeniul infrastructurii de transport statul român avea nevoie de o reașezare a cadrului legislativ.Aceste modificări aprobate  de  guvern și erau absolut necesare pentru dezvoltarea infrastructurii din România.Până acum,  80 la sută din timpul alocat unui proiect era consumat de birocrație, iar dacă reziliai un contract era nevoie de aproximativ doi ani pentru a relua proiectul”  a ținut să transmită ministrul de resort, Sorin Grindeanu.

La ce se referă modificările?

Faza de licitație:

Elimină BLOCAREA contractelor în faza de implementare din cauza creșterii prețurilor.  Se introduce obligația ajustării prețurilor pentru contractele cu o durată mai mare de șase  luni, în funcție de evoluția prețurilor din piață (în baza unei formule de ajustare). Elimină CONTESTAȚIILE nejustificate; Autoritatea va reține obligatoriu cauțiunile firmelor care pierd contestațiile.

Faza de implementare:

Elimină ȘANTAJUL antreprenorilor care după semnarea contractelor nu se mobilizează și nu respectă termenele contractuale.Elimină ÎNTÂRZIERILE PE TERMEN LUNG și INDISCIPLINĂ în faza de execuție Emiterea unor certificate intermediare (certificat de bună purtare) privind stadiul de excecuție, din 90 în 90 de zile. Dacă lucrările nu avansează, constructorii vor fi notificați doar de trei ori, înainte de reziliere, după care se poate intra în procedură de licitație fără publicare. Antreprenorul notificat negativ cu aceste Certificate Intermediare nu va mai putea câștiga licitații, dacă participă în perioada în care are deja în derulare un contract pe care întârzie.Beneficiarii contractelor (CNAIR, CFR) vor putea să plătească direct subcontractorii și furnizorii. Elimină NOTIFICĂRILE (CLAIMURILE) depuse chiar la începutul contractelor; se introduce ordinul de începere separate pentru faza de Proiectare și pentru cea de Execuție. Antreprenorul nu va mai putea pretinde cheltuieli suplimentare pe motiv că și-a mobilizat inutil resursele.

Faza de Avizare:

Elimină TIMPII PIERDUȚI provocați de birocrația excesivă în domeniul exproprierii terenurilor deținute de autoritățile publice locale. Terenurile din proprietatea publică a statului și în administrarea entităților publice se vor transfera în administrarea expropriatorului, odată cu hotărârea Guvernului prin care este aprobata declanșarea procedurii de expropriere.  Se constituie un drept de administrare temporară în favoarea beneficiarului proiectului pentru realizarea lucrărilor pe terenurile aflate în albia minoră, fără a mai fi necesară încheierea altor formalități. Se instituie drept competență exclusivă a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii aprobarea reglementărilor tehnice specifice privind construcțiile inginerești pentru infrastructura de transport de interes național. Se instituie un termen de 15 zile calendaristice de la depunerea solicitării pentru emiterea Certificatelor de Urbanism și a autorizațiilor de construire și 10 zile calendaristice pentru emiterea avizelor solicitate prin certificatele de urbanism (ISU, Proprietari de Utilități). Dacă documentația depusă nu este completă, aceste entități pot face observații doar o singură dată. Ulterior măsurilor pe care beneficiarul le ia conform cerințelor din document, autoritățile respective nu mai pot emite alte solicitări. Dacă autoritățile nu emit în termenele instituite avizele/autorizațiile, se consideră că documentația depusă de beneficiar este conformă și completă, iar în acest caz, autoritățile în cauză, sunt obligate să emită autorizațiile în termen de cinci  zile.

Dacă nici acest termen de cinci  zile nu este respectat, se va considera că documentele respective au fost emise tacit. Inclusiv în cazul, în care,  funcționarii Ministerului Transporturilor nu eliberează în timp util Autorizația de Construire, aceasta va putea fi emisă tacit.

 Totodată a fost înființat  Registrului Utilajelor prin Hotărâre de Guvern!

Este un prim pas important pentru eliminarea întârzierilor și blocajelor din șantiere! Se constituie  astfel o bază unică de date cu toate utilajele, echipamentele și instalațiile de care dispun în mod real constructorii care participă la licitații pentru proiectele de infrastructură de transport. Autoritățile și Companiile care lansează proiecte de interes public vor putea verifica dacă ofertanții sunt într-adevăr capabili să aducă în șantiere utilajele pe care le prezintă în oferte. Registrul va funcționa în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Până la 1 mai 2022 se vor  stabili tipul informațiilor accesibile în Registru și  vor fi puse  la dispoziția Autorității pentru Digitalizarea României. În momentul consultării, Registrul va genera automat comunicări în cazul suprapunerii perioadelor de utilizare a utilajelor, echipamentelor și instalațiilor.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share