Obiectivele noului director general al ROMSILVA

La inceput de mandat, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, Daniel Nicolaescu, prezinta obiectivele mandatului sau care a debutat la 1 septembrie. In viziunea directorului general, Daniel Nicolaescu, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, ca institutie care asigura gospodarirea padurilor proprietatea publica a statului, trebuie sa fie un exemplu de urmat, un model de profesionalism, implicare sociala, eficienta si eficacitate.

In continuare, prezentam detaliat principalele obiective ale mandatului de director general al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva:
1. Regia Nationala a Padurilor – Romsilva inseamna, in primul rand, PROFESIONALISM. Trebuie sa ne asiguram ca angajatii Regiei sunt model de profesionalism pentru toti silvicultorii si ca Romsilva promoveaza si incurajeaza performanta si descurajeaza lipsa de competenta si practicile non-conforme sau cele care contravin deontologiei profesionale.
a.Regia Nationala a Padurilor – Romsilva trebuie sa isi asume implementarea celor mai bune practici in gestionarea padurilor pentru a obtine arborete stabile, reziliente si care sa furnizeze servicii ecosistemice la nivelul cerut de societate;
b.Am in vedere un program adevarat de instruire si de perfectionare continua care sa inceapa cu o evaluare a nivelului actual al personalului;
c.Am in vedere elaborarea si implementarea unui cod deontologic intern pentru angajati care sa promoveze cele mai corecte practici in executarea sarcinilor de serviciu.
2.Regia Nationala a Padurilor – Romsilva ca parte a societatii romanesti –  TRANSPARENTA. Intrebam societatea ca sa invatam catre ce tinte tindem in gospodarirea padurii. Noile provocari de mediu si sociale determina cerinte noi si diverse din partea societatii care trebuie cunoscute si adresate cu prioritate prin gestionarea padurilor proprietatea publica a statului.
a.Consultarea in mod structurat si profesionist a societatii cu privire la gestionarea padurilor statului, in parteneriat cu autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura; rezultatele consultarilor vor ajuta conducerea Regiei si autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura in adoptarea deciziilor strategice;
b.Dialog permanent cu societatea pe baza de indicatori raportati periodic, in functie de tinte agreate pe baza consultarilor;
c.Comunitatile locale dependente si nevoile acestora – participarea activa la implementarea Strategia Nationala pentru Paduri 2020-2030, dupa adoptare;
d.Padurile cu rol socio-cultural – participarea activa la implementarea Strategia Nationala pentru Paduri 2020-2030, dupa adoptare.
3.Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – adaptare organizationala la provocarile actuale – EFICACITATE. Management eficace al padurii, care isi atinge in mod transparent telurile stabilite, cu fructificarea experientei romanesti in planificarea si implementarea managementului padurii.
a.Am in vedere revizuirea procedurilor de lucru – procesul trebuie fundamentat tehnic si stiintific, implementat de specialisti, inclusiv cu experienta intersectoriala; astfel procedurile sunt actualizate si adaptate noilor nevoi. Pe baza procedurilor se poate realiza si optimizarea organizationala;
b.Simplificare, modernizare;
c.Reducerea birocratiei, digitalizare.
4.Regia Nationala a Padurilor – Romsilva –  performanta in slujba economiei nationale – EFICIENTA. Padurea gestionata de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva este un bun public. Gestionat cu eficienta economica, poate sa contribuie hotarator la o contributie economica crescuta a sectorului forestier national, atat cel de stat cat si cel privat.
a.Indicatori de performanta pentru managementul padurilor de stat, stabiliti printr-un proces participativ;
b.Abordare mai orientata catre cerintele pietei, adoptarea treptata a DAF in conditii de eficienta economica cu transformarea activitatii de exploatare in centru de profit;
c.Reglarea pietei la nivel national;
d.Incurajarea economiei locale (si a valorii adaugate) prin practicarea de criterii specifice la licitatiile de masa lemnoasa;
e.Sustenabilitatea producerii de lemn;
f.Abordari orientate catre piata in domeniul bioenergiei.
Toate aceste elemente trebuie sa fie integrate in noua Strategie de Dezvoltare a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, care sa fie elaborata in cat mai scurt timp, printr-un proces participativ-transparent. Suplimentar punctelor anterioare, prin aceasta strategie, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva trebuie sa fie prezenta pro-activ in procesele de formulare si implementare a politicii forestiere nationale, trebuie sa sprijine autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura in elaborarea unei strategii de comunicare si educatie ecologica si trebuie sa intareasca cooperarea cu mediul de cercetare si mediul academic pentru stabilirea unor teme de cercetare actuale si de formare continua.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share