Poșta Română impune salariaților scăderea orelor de muncă și a salariului de bază

Poșta Română. În județul Dâmbovița, la angajatii Postei Române au fost sesizate modificari esențiale ale contractelor de muncă, prin care se reduce numărul zilnic de ore de muncă, interdicția de a efectua ore suplimentare, diminuarea salariului lunar de baza brut, precum și reducerea numărului de tichete de masă.

Toate aceste probleme au fost identificate în vizita de lucru în teritoriu a senatorului PSD Adrian Țuțuianu, cel care a adresat o interpelare în Sedința Senatului din 27 martie, către Directorul General Interimar al Poştei Române, Andrei Stănescu. 

 

Obiectul întrebării: Modificarea contractelor de muncă ale salariaţilor C.N. Poşta Română S.A.

Poșta Română. ” În urma deplasărilor în teritoriu, am fost sesizat de către mai mulţi salariaţi ai Companiei Naţionale Poşta Română cu privire la faptul că li se impune să încheie acte adiţionale la contractele de muncă prin care se modifică elemente esenţiale ale acestora, respectiv:

  • Durata muncii – o fracţiune de normă de 6 ore/zi, 30 ore/săptămână, cu un program de lucru de la ora 10.00 la ora 16.00;
  • Interdicţia de a efectua ore suplimentare;
  • Diminuarea corespunzătoare a salariului de bază lunar brut;
  • Reducerea numărului de tichete de masă egal cu 75% din numărul de zile în care salariatul este prezent la lucru în unitate.

Poșta Română. ”cele 6 ore plătite nu sunt suficiente”

Poșta Română. Analiza pe care am efectuat-o relevă faptul că cele 6 ore plătite nu sunt suficiente, mai ales în mediul rural, acolo unde poştaşii sunt nevoiţi să se deplaseze pe distanţe mari pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Faţă de această situaţie, vă rog, domnule director, să precizaţi:

  • care sunt motivele pentru care aţi recurs la aceaste modificări ale contractelor de muncă?
  • dacă decizia este una temporară?
  • care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru asigurarea unor servicii poştale de calitate şi încadrarea salariaţilor cu contracte de muncă, cu timp de lucru integral?” (Adrian Țuțuianu)

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share