06/12/2021

Primăriile hunedorene au depus 307 proiecte pentru finanțare

Primăriile din judeţul Hunedoara au depus proiecte de infrastructură în valoare de peste 2,55 miliarde lei pentru a fi finanţate în baza Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, iniţiat şi aprobat de Guvernul României.

Administraţiile publice din judeţul Hunedoara au depus 307 proiecte ce vizează construcţia unor reţele de alimentare cu apă, sisteme de canalizare si modernizarea drumurilor publice. O primă sesiune pentru depunerea cererilor de finanţare s-a încheiat, iar acum urmează evaluarea acestora. Sumele necesare vor fi puse la dispoziţia autorităţilor începând cu anul 2022. Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în perioada 2021 – 2028, are o valoare totală de 50 miliarde lei, limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanţare multianuale. În cadrul acestuia se prevede modernizarea comunităţilor locale prin realizarea de investiţii în infrastructura locală de drumuri judeţene şi locale, infrastructura de apă şi canalizare, staţii de epurare a apei şi, în următoarea etapă, extinderea reţelei de alimentare cu gaze.

Și Consiliul Judeţean Hunedoara a depus cererile de finanţare pentru obţinerea de fonduri nerambursabile prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, pentru reabilitarea a 170 de kilometri de drumuri judeţene.

Proiectele au o valoare de circa 480 de milioane de lei şi vizează următoarele sectoare: Modernizare DJ 707: limita judeţului Arad – Căzăneşti – Vaţa de Jos, km 22+700 – 35+700; Modernizare DJ 672 C limita judeţului Gorj – Valea de Peşti – DN66A, km. 40+776 – 50+309; Reabilitare DJ 686: Sântămărie Orlea (DN 66) – Cabana Râuşor, km. 0+000 – km. 27+500; Reabilitare DJ 687E: Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari – Ruda – Poieniţa Voinii – Vadu Dobrii, km. 0+000 – 18+180 şi km. 21+630 – 33+575; Modernizare DJ 668A: Streisângeorgiu (DJ 668) – Chitid – Boşorod – Luncani – Târsa – Costeşti (DJ 705A), km. 12+410 – km. 15+410; Reabilitare DJ 687D: Teliucu Inferior (DJ 687 E) – Cinciş Cerna – Topliţa – Hăşdău – Lunca Cernii de Jos – Lunca Cernii de Sus – Gura Bordului – lim. jud. Caraş-Severin, km. 0+000 – 15+165; Reabilitare DJ 685: Cârneşti (DN 68) – Ostrov – Clopotiva – Gura Zlata – Baraj Retezat – Cabana Rotunda, km. 8+219 – 32+873; Modernizare DJ 762: Baia de Criş – Bulzeşti de Sus – limita judeţului Alba, km. 22+253-40+600; Modernizare DJ 687 Sântuhalm – Hunedoara – Călan, km. 0+000 – 7+590; Reabilitare DJ 686D: Brazi (DJ 685) – Râu de Mori (DJ686); Reabilitare DJ 687A: Hăşdat (DJ 687) – Silvaşu de Jos – Haţeg (DJ 687G), km. 0+000 – km 16+000; Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior (DJ 687E) – Govăjdia – Lelese, km. 10+800 – km 13+410, km 14-000 – km 14+600, km 15+050 –  km 15+500; Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel – Luncşoara – Dumeşti – Sârbi (DJ 706), km 3+800 – 5+827. O cerere de finanţare prin acelaşi program vizează construirea podului de legătură centura Petrila.

 

 

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share