Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Deschiderea noului Centru de Studii Evreieşti şi Israeliene din Timișoara

În această săptămână, la Universitatea de Vest din Timișoara va avea loc deschiderea noului Centru de Studii Evreieşti şi Israeliene, un eveniment ce se va desfășura în prezența conducerii UVT și a personalităților invitate din partea Comunității Evreilor din România, care va marca inițierea de noi perspective culturale și educaționale legate de relațiile româno-israeliene și ale culturii iudaice.
În cadrul evenimentului, comunitatea UVT va avea onoarea de a fi vizitată de E.S. domnul David Saranga, Ambasadorul Israelului în România, alături de care se va afla doamna Luciana Friedmann, Președintă a Comunității Evreilor din Timișoara. Invitații vor fi întâmpinați de rectorul UVT, Prof.Univ.Dr. Marilen Gabriel Pirtea, împreună cu directorul Școlii Doctorale de Filosofie, Sociologie și Științe Politice din cadrul UVT, Prof.Univ.Dr. Silviu Rogobete. De asemenea, și-au confirmat participarea (prin intervenții online) și doamna Maia Morgenstern, personalitate importantă a vieţii culturale româneşti şi deţinătoare a titlului de Doctor Honoris Causa al UVT, care va fi directorul onorific al acestei noi instituţii, dar și domnul Ioan Holender, în calitatea sa de Doctor Honoris Causa al UVT, un intelectual reprezentativ pentru cultura europeană, promotor al legăturilor dintre România și Israel. Pe lângă acești invitați, la deschiderea centrului au confirmat participarea și domnul Moshe Idel, profesor de gândire iudaică la Universitatea Ebraică din Ierusalim, alături de domnul Silviu Vexler, deputat în Parlamentul României din partea Federația Comunităților Evreiești din România.
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a identificat o semnificativă oportunitate de lansare a acestui nou Centru de Studii Evreieşti şi Israeliene la Timişoara, în scopul studierii şi promovării interferenţelor culturale dintre comunitatea evreiască şi cea română, date fiind legăturile istorice strânse existente între cele două comunități în zona Banatului.
Rectorul UVT, Prof.Univ.Dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Înfiinţarea acestui Centru de Studii Evreieşti şi Israeliene va facilita înscrierea Universității de Vest din Timișoara alături de celelalte instituţii de educaţie și cercetare academică ce fac parte din Consorțiul Universitaria, care găzduiesc iniţiative similare, dedicate studiilor iudaice. Patronajul onorific acordat de către doamna Maia Morgenstern noului centru va însemna și un plus de prestigiu, de care ne bucurăm și pe care ne vom baza.”
Printre obiectivele concrete ale acestui centru se numără dezvoltarea şi promovarea de proiecte culturale şi de cercetare româno-israeliene, construcţia unei biblioteci de specialitate, colaborarea cu Comunitatea Evreilor din Timişoara și de pretutindeni, organizarea de expoziţii şi evenimente cu teme evreieşti, precum şi realizarea de schimburi de experienţă între comunităţile academice din cele două ţări.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share