17/10/2021

PROTESTE violente în toată lumea! Lagăre şi dreptul la hrană condiţionate de vaccin