Rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna august 2022

La sfârșitul lunii august 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 4729 șomeri (din care 2364 femei), rata șomajului fiind de 2,44 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,64 %, în această lună acest indicator a  scăzut cu 0,20 pp.

Din totalul de 4729 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 899 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3830 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 643  șomeri provin din mediul urban și 4086 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4729
< 25 ani 691
între 25-29 359
între 30-39 717
între 40-49 1091
între 50-55 885
peste 55 ani 986

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (35,8 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 35,3 % din totalul şomerilor înregistraţi. 16,4 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală.

Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 9,9 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporţie de 2,6 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 788 persoane foarte greu ocupabile, 2785 greu ocupabile, 537 mediu ocupabile, iar 619 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Până la data de 31 august 2022 se înscriseseră în evidenţele AJOFM Dâmboviţa un număr de 364 absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ din promoţia curentă. Dintre aceştia 6 sunt cu studii gimnaziale, 56 cu studii profesionale, 283 cu studii liceale şi postliceale iar 19 cu studii universitare.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,  la adresa www.anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share