Rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna Martie 2022

2,43 % –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna Martie 2022

La sfârșitul lunii martie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 4702 șomeri (din care 2306 femei), rata șomajului fiind de 2, 43 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,32 %, în această lună acest indicator a crescut cu 0,11 pp.

Din totalul de 4702 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 870 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3832 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 693  șomeri provin din mediul urban și 4009 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4702
< 25 ani 684
între 25-29 ani 371
între 30-39 ani 691
între 40-49 ani 1038
între 50-55 ani 962
peste 55 ani 956

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (37,6 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 31,3 % din totalul şomerilor înregistraţi. 16,5 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 11,9 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporţie de 2,7 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 997 persoane foarte greu ocupabile, 2755 greu ocupabile, 466 mediu ocupabile, iar 484 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,  la adresa www.anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share