04/12/2021

,,Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseul 4 – Bulevardul Cetăţii”

Zona proiectată cuprinde  traseul care se desfăşoară pe Bulevardul Cetăţii, de la intersecţia cu Calea Bogdăneştilor până la intersecția cu Calea Torontalului, inclusiv bucla de intoarcere, cu respectarea traseului prevăzut în Planul Urbanistic General. Valoarea estimată a contractului de proiectare și execuție a fost de 71.434.114,85 lei, fără TVA, iar contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 188/03.09.2020 încheiat cu SC Porr Construct SRL, are o valoare de 70 de milioane de lei (70.378.942,40 lei) fără TVA. Ordinul de începere: 21.09.2020.

Durata contractului este de 36 luni, astfel:

  • 6 luni, de la data emiterii ordinului de începere, pentru elaborarea documentaţiei faza PT;
  • 30 luni, de la data emiterii ordinului de începere, pentru execuţia lucrărilor. Ordinul de începere pentru execuţia lucrărilor se va emite numai după obţinerea Autorizaţiei de Construire.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii din conţinutul Studiului de Fezabilitate, sunt:

  • Linie cale dublă tramvai:1,57 km;
  • Carosabil reabilitat: 25.800,94 mp;
  • Trotuare reabilitate: 12.291,45 mp;
  • Pistă pentru biciclete: 3.590,62 mp;
  • Spaţiu verde: 20.530,79 mp;
  • Staţii tramvai: 10 buc.

Se vor executa: modernizarea întregului ansamblu rutier şi a liniilor de tramvai, inclusiv reţelele edilitare stradale, subterane şi supraterane de pe B-dul Cetaţii, amenajarea de trotuare, piste pentru biciclete şi de zone verzi, aducându-se astfel o contribuţie substanţială la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă, reducerea prafului, a nivelului de zgomot şi implicit la creşterea confortului şi siguranţei circulaţiei.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share