08/03/2021

Regio-POR în Regiunea Vest: și Poliția de Frontieră s-a modernizat printr-un proiect european, la Arad!

Vorbim astăzi despre proiectul de „Reabilitare termo-energetică a pavilionului C1 (Corpuri C1 și C2) din cadrul imobilului 49-273, sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad”.

Au avut loc intervenții ample pentru creșterea eficienței energetice:

– izolarea interioară a imobilului, inclusiv subsolul, cu fibre de celuloză, placarea cu rigips a pereților interiori, aplicarea unei tencuieli termoizolante la exterior și izolarea soclului perimetral cu vată minerală bazaltică;

– înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din lemn și geam triplu termoizolant;

– termoizolarea plăcilor peste sol și subsol, precum și a planșeului peste pod;

– reabilitarea instalațiilor – de încalzire, distribuție a apei calde menajere și electrică, înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele tip LED;

– instalarea de sisteme de panouri solare fotovoltaice și panouri solare pentru producere apă caldă menajeră;

– realizarea unei instalații de climatizare sistem VRV (cu funcționare în regim de pompă de căldură, cu recuperarea căldurii, care să asigure răcirea și încălzirea spațiilor de birouri în funcție de anotimp) și a unui sistem de ventilare mecanică;

– lucrări de management energetic – automatizare, control și monitorizare pentru economisirea energiei șamd.

De asemenea, s-a refăcut șarpanta, au fost înlocuite sau reparate, după caz, planșeele, s-a rezolvat problema infiltrațiilor și a fisurilor, s-au refăcut finisajele în zonele deteriorate, s-au efectuat diferite lucrări pentru conformarea la cerințele ISU – hidranți, instalație de detecție incendiu cu acoperire totală și instalație de iluminat de siguranță, paratrăsnet etc.

Valoarea totală a proiectului a fost de 13 milioane de lei, din care 4,46 milioane lei finanțare nerambursabilă, prin #Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Beneficiar – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea – Poliţia de Frontieră, Oradea.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share