Reparații morale pentru urmașii revoltei muncitorești din Valea Jiului și a militarilor eroi

Copiii militarilor decedați pe front, în prizonierat în al doilea război mondial vor primi indemnizații lunare curente de câte 600 de lei, ca urmare a modificării a două legi care reglementează drepturilor veteranilor de război (49/1991 și 44/1994), trecută tacit de Senat.

Conform unei modificări la Legea 49/1991, fiecăruia dintre copiii celor decedați pe front, în prizonierat sau ca urmare a rănilor ori bolilor contractate pe front sau în prizonierat li se va acordă o indemnizație lunară de 600 de lei. De asemenea, în urma unei alte modificări a legii, aceștia primesc lunar și o indemnizație de gratitudine, neimpozabilă, reprezentând 50 la sută din câștigul salarial mediu brut folosit ca referință la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata. Indemnizația  de gratitudine , care se cumulează cu cea curentă, a fost în 2021 de 2690 de lei. Prin modificarea Legii 44/ 1994, copiii celor decedați pe front sau în prizonierat vor mai avea următoarele drepturi: la călătorii interne gratuite pe calea ferată (care pot fi folosite și de însoțitori), abonamente reduse la jumătate pentru telefoane și la bilete de tratament gratuite în stațiunile balneare.

lege de pus

Legea nr. 341/2004 a recunoștintei pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie J987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, stabilește în mod expres faptul că inclusivi copiii eroilor martiri au dreptul să beneficieze din partea statului de o indemnizație reparatorie. Legea, pentru care Senatul a fost prima cameră sesizată, ar urma să intre în vigoare la 1 septembrie 2022.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share