06/12/2021

RO ALERT:ȚARA noastră nu are o strategie națională actualizată privind schimbările climatice!!!!

În mediul public, cei de la GREENPEACE au lansat  o petiție prin care se cere, Comisiei Europene, o măsură concretă și eficare de a combate dereglarea climatică,un act legislativ al U.E  prin care să se interzică PUBLICITATEA PENTRU COMBUSTIBILII FOSILI. 

”Solicităm Comisiei Europene să propună un act legislativ al UE prin care: să interzică publicitatea pentru combustibilii fosili, precum și pentru transporturile aeriene, rutiere și navale (altele decât serviciile de transport de interes economic general) pe bază de combustibili fosili; să interzică publicitatea din partea oricărei întreprinderi active pe piața combustibililor fosili, în special în domeniul extracției, rafinării, furnizării, distribuției sau vânzării de combustibili fosili; să interzică sponsorizările de către întreprinderile definite la punctul 2 de mai sus sau utilizarea mărcilor sau a denumirilor comerciale folosite pentru combustibilii fosili. Acest act legislativ ar intra în sfera de competență a UE, în sensul că ar consta într-un regulament privind piața internă menit să consolideze protecția consumatorilor și să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății publice și a mediului. Într-adevăr, această legislație ar spori gradul de sensibilizare a publicului cu privire la produsele și tehnologiile care sunt responsabile de schimbările climatice și de alte daune aduse mediului și sănătății. Textul legislativ ar urmări, așadar, obiective care sunt avute în vedere de politicile UE privind protecția mediului și a consumatorilor, prin armonizarea normelor privind publicitatea pentru combustibilii fosili și sponsorizările din partea întreprinderilor din acest sector. Acesta ar intra în sfera competențelor partajate care includ piața internă, mediul, protecția consumatorilor (a se vedea articolul 4 din TFUE)”, se arată în document.

Totodată, aceștia reacționează după declarația președintelui României la COP 26,  sublinind că România nu are o strategie națională actualizată privind schimbările climatice. 

”Suntem în aer, domnule președinte! Faptul că încă nu ați anunțat un calendar de renunțare la combustibilii fosili zădărnicește șansele unei tranziții echitabile pentru toți cei afectați. Nu se poate face tranziție ecologică fără asumarea politică a unor decizii curajoase. E ceasul al doisprezecelea, limitați inegalitățile sociale oferind un mediu curat, energie curată, slujbe sustenabile.
❗️❗️ România nu are o strategie națională actualizată privind schimbările climatice, iar planul de acțiune care însoțește această strategie a expirat anul trecut și nu a fost pus nimic în loc. De asemenea, România nu are încă o strategie pe termen lung pentru reducerea gazelor cu efect de seră, așa cum a promis că va face până la finalul lui 2020.
Domnule Klaus Iohannis, aveți un plan pentru ce urmează, pentru obiectivul european net zero 2050?” se întreabă cei de la GREENPEACE.
105 țări s-au aliniat la SUMMITUL DE LA GLASGOW  unei poziții comune privind oprirea defrișărilor de păduri până în 2030. Țările care vor semna marți acest acord dețin circa 85% din pădurile planetei. Printre ele, Brazilia și Rusia, Columbia, Indonezia și Republica Democratică Congo, care au suprafețe importante de pădure, dar și România, potrivit platformei oficiale a COP26

Ce prevede declarația liderilor mondiali privind pădurile și utilizarea terenurilor:

  • Subliniază rolurile critice și interdependente ale pădurilor de toate tipurile, biodiversitatea și utilizarea durabilă a terenurilor pentru a permite lumii să își atingă obiectivele privind dezvoltare durabilă.
  • Îndeamnă țările semnatare să contribuie la realizarea unui echilibru între emisiile de gaze cu efect de seră antropice și eliminarea acestora prin stocare.
  • Îndeamnă țările semnatare să se adapteze la schimbările climatice și să pentru a menține alte servicii ecosistemice.
  • Țările semnatare reafirmă angajamentele lor respective, colective și individuale față de Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice și Acordul de la Paris, Convenția privind diversitatea biologică, Convenția ONU pentru combaterea deșertificării și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.
  • Acordul reafirmă și angajamentele țărilor în ceea ce privește utilizarea durabilă a terenurilor, precum și conservarea, protecția, gestionarea durabilă și restaurarea pădurilor și a altor ecosisteme terestre.
  • Țările semnatare se angajează să lucreze colectiv pentru a opri și inversa pierderea pădurilor și degradarea terenurilor până în 2030, oferind în același timp o dezvoltare durabilă.
  • O altă prioritate a acordului constă în misiunea țărilor de a promova o transformare rurală incluzivă.

Să recunoaștem că pentru a ne îndeplini obiectivele de utilizare a terenurilor, climă, biodiversitate și dezvoltare durabilă, atât la nivel global, cât și național, va fi nevoie de acțiuni transformatoare ulterioare în domeniile interconectate ale producției și consumului durabil”, menționează acordul la care au aderat cele 150 de state, inclusiv Comisia Europeană în numele UE.

Totodată, statele semnatare susțin că va fi nevoie de schimbări sustenabile în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii, a comerțului, a finanțelor și în ceea ce privește planurile de investiții. De asemenea, acordul prevede sprijin pentru micii proprietari, popoarele indigene și comunitățile locale, care depind de păduri pentru existența lor și au un rol cheie în administrarea acestora.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share