Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

România este o țară cu activitate seismică intensă, uneori atât de intensă încât provoacă tragedii

MDLP a organizat, ieri  26 aprilie 2023, conferința finală a proiectului “Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic” (cod MySmis 127562/cod SIPOCA 606).
 Principalele rezultate ale proiectului au vizat realizarea cadrului strategic pentru renovarea energetică și reducerea riscului seismic, optimizarea cadrului legislativ și normativ și dezvoltarea de instrumente eficiente de monitorizare, colectare și raportare a datelor despre clădiri, pentru a asigura tranziția către un fond național construit verde și rezilient.  Pornind de la necesitatea alinierii obiectivelor și priorităților naționale la cerințele stabilite la nivel european și internațional privind energia și clima, dezvoltarea durabilă, precum și reziliența la dezastre naturale, implementarea Strategiei naționale de renovare pe termen lung și a Strategiei naționale de reducere a riscului seismic se bazează pe abordarea integrată a măsurilor de reducere a riscului seismic cu cele de creștere a eficienței energetice în clădiri, având ca principal scop beneficiile aduse comunităților privind calitatea și siguranța vieții. Un aspect important în optimizarea cadrului legislativ și normativ constă în creșterea nivelului de ambiție privind rata de renovare energetică și de consolidare seismică a clădirilor vulnerabile, prin mobilizarea investițiilor pe baza unei planificări strategice, a unor criterii de prioritizare și a unor mecanisme și instrumente eficiente de accesare, evaluare și monitorizare a indicatorilor programelor de finanțare. Implicarea și acțiunea incluzivă a tuturor actorilor de la nivelul diferitelor paliere vor asigura un cadru unitar și eficient de implementare a priorităților și acțiunilor stabilite prin actele normative adoptate, până în anul 2050.

Proiectul,  care  s-a derulat pe o perioadă de patru  ani, începând din data de 23 mai 2019, a fost  cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA 2014 – 2020).

În implementarea proiectului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a beneficiat de sprijinul Băncii Mondiale, în baza unui Acord de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile, și de parteneriatul cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”.

”Siguranța clădirilor, sau mai bine zis siguranța oamenilor în clădiri, este un domeniu care mă preocupă de mult timp în activitatea mea profesională. România este o țară cu activitate seismică intensă, uneori atât de intensă încât provoacă tragedii. 90% din suprafața construită este destinată clădirilor rezidențiale! Unele măsuri au fost luate pentru a crește gradul de prevenție și capacitate de reacție în fața unor astfel de fenomene, însă avem încă mult de lucrat pentru a diminua riscurile la care sunt expuse clădirile. Avem la nivel național o Strategie de renovare pe termen lung a clădirilor prin implementarea căreia trebuie să avem în vedere 2 aspecte: consolidare și eficientizare energetică.
12.8 miliarde Euro între 2020 și 2030 sunt fondurile necesare estimate pentru renovarea clădirilor conform Strategiei, iar prețurile se află în creștere. Pentru a avansa trebuie să lucrăm împreună la nivelul administrației publice centrale, cu reprezentanți din sectorul construcțiilor, societate civilă universități de construcții și persoane cu expertiză în acest domeniu. În acest sens se îndreaptă și eforturile pe care le depunem în cadrul Comitetului interministerial pentru renovare clădirilor ca deținători ai secretariatului tehnic. Am punctat aceste aspecte în cadrul conferinței de finalizare a proiectului „Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic”. Felicitări Ministerului Dezvoltării și partenerilor pe care i-au avut în implementarea acestui proiect” a transmis Laszlo Borbely, consilier de stat – coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share