România salută mesajul de unitate și complementaritate a eforturilor pe care noua Declarație le promovează

Ministerul Afacerilor Externe salută semnarea, la 10 ianuarie 2023, a celei de-a treia Declarații comune NATO – Uniunea Europeană, care consolidează parteneriatul strategic dintre cele două organizații, în spiritul valorilor comune și al angajamentului pentru promovarea libertății, păcii și securității comune.

Totodată, semnarea noii Declarații de cooperare, după Declarațiile comune adoptate în 2016 și 2018, se plasează pe coordonatele strategice ale deciziilor adoptate de Alianța Nord-Atlantică cu prilejul Summitului de la Madrid din iunie 2022, precum și ale obiectivelor agreate la nivelul Uniunii Europene prin intermediul Busolei Strategice adoptate anul trecut.

În contextul actual de securitate, marcat de efectele războiului de agresiune declanșat Rusia împotriva Ucrainei, demersul celor două organizații reprezintă un mesaj de substanță privind atașamentul NATO și UE față de valorile și spiritul democratic. Platforma de cooperare NATO-UE a fost întărită, în baza acestei noi Declarații, prin accentul plasat asupra unor domenii de importanță majoră în actualul context de securitate, precum: competiția geostrategică, reziliența, protecția infrastructurii critice, tehnologiile emergente și disruptive, implicațiile de securitate ale schimbărilor climatice.

,,Semnificația strategică a Declarației consolidează substanța parteneriatului strategic dezvoltat între cele două organizații, pe coordonate de complementaritate și sprijin reciproc. Reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, pe care am găzduit-o la București în perioada 29-30 noiembrie 2022, a impulsionat adoptarea acestei Declarații, prilejuind exprimarea susținerii pentru aprofundarea cooperării dintre UE și NATO. România a fost unul dintre cei mai activi susținători ai adâncirii cooperării dintre cele două organizații, subliniind la toate nivelurile politice semnificația strategică a adoptării celei de-a treia Declarații Comune NATO-UE, în contextul actual de securitate. România salută mesajul de unitate și complementaritate a eforturilor pe care noua Declarație le promovează. Relevanța practică a domeniilor abordate în Declarație  corespunde gradului ridicat de complexitate al mediului de securitate contemporan, contribuind la consolidarea rolului NATO în asigurarea apărării colective a membrilor săi și a Parteneriatului Transatlantic. România va continua să aibă o contribuție de substanță la implementarea noilor priorități și direcții de acțiune pe care Declarația comună le avansează, în spiritul complementarității și sinergiei eforturilor celor două organizații’’, a declarat cu acest prilej ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share