Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Săptămâna prevenirii traficului de persoane

În perioada 18 – 22 octombrie 2021, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) și partenerii săi, organizează o serie de evenimente speciale și incluse în cadrul campaniei de informare şi prevenire “Săptămâna prevenirii traficului de persoane”.

Campania “Săptămâna prevenirii traficului de persoane” vizează promovarea Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane – 18 octombrie, precum şi informarea şi constientizarea publicului cu privire la riscurile şi implicaţiile asociate traficului de persoane. În egală măsură, iniţiativa îşi propune să abordeze ambele dimensiuni ale traficului, respectiv cererea şi oferta care favorizează existenţa acestui fenomen. Prin cele 15 centre regionale ale sale, ANITP va desfăşura la nivel naţional activităţi de informare şi prevenire în mediul online: (destinate publicului larg şi categoriilor vulnerabile): mesaje social-media, materiale video pentru unitățile de învățământ destinate elevilor, spoturi video destinate părinților.

De asemenea, reprezentanții centrelor regionale ale ANITP și partenerii au planificat o serie de întâlniri directe cu beneficiarii în unități de învățământ, comunități defavorizate, locuințe protejate, precum și activități stradale, flash-mob-uri, premierea unor concursuri și întâlniri cu specialiști și parteneri, în a căror derulare se va ține cont de evoluția situației pandemice la nivel național și local.

Cu acest prilej, are loc și campania europeană de prevenire a traficului de persoane intitulată ,,Pariuri oarbe”, în cadrul forumului EMPACT, alături de alte 16 state europene, Comisia Europeană, Europol și Frontex, în perioada septembrie 2021 – februarie 2022, în mediile facebook, instagram, twitter și linkedIn.
De asemenea, se mai desfășoară campania de prevenire ,,Munca fără forme legale – un pas mai aproape de traficul de persoane”, împreună cu Asociația INCA România, până în decembrie 2021, în spațiul outdoor și online.

Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane a fost instituită în anul 2007, ca urmare a recomandării Parlamentului European, precum şi a propunerii înaintate de către Comisia Europeană, pentru a atrage atenţia asupra acestei forme de crimă organizată şi pentru a influenţa în mod pozitiv deciziile şi acţiunile guvernelor, autorităţilor locale şi celorlalte instituţii publice cu privire la sclavia modernă. În egală măsură, rolul acestei zile este de a creşte nivelul de conştientizare a populaţiei şi de a stimula comunicarea şi interacţiunea între organizaţiile care activează în acest domeniu.

Pentru marcarea acestei zile, începând cu luna octombrie 2007, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane organizează, independent sau în colaborare cu partenerii săi guvernamentali şi neguvernamentali, campanii şi activităţi de prevenire la nivel naţional. Prin această campanie se dorește nu numai informarea, ci şi conștientizarea publicului cu privire la riscurile şi implicaţiile asociate traficului de persoane. În egală măsură, iniţiativa îşi propune să abordeze ambele dimensiuni ale traficului, respectiv cererea şi oferta care favorizează existenţa acestui fenomen, chiar și în condițiile în care mare parte din activitatea noastră zilnică nu se mai desfășoară fizic. Prin aceste acțiuni ANITP dorește să îi ajute pe tineri să conștientizeze că pericolul din spatele unui ecran este la fel de mare. Lipsa educației, sărăcia, dorința de rezolvare rapidă a problemelor de ordin financiar fac posibilă existența încă a traficului de fiinţe umane, un fenomen aproape scăpat de sub control și devenit un flagel al societății moderne. Și, pentru că un rău poate naște uneori un rău și mai mare, traficanții și-au găsit noi mijloace prin care să poată ajunge la victime și în condiții de online. Este motivul pentru care Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) organizează o serie de întâlniri incluse în cadrul campaniei de prevenire a traficului de persoane ,,Pariuri oarbe”, campanie care se desfășoară la nivel european în cadrul forumului EMPACT, alături de Franța, Germania, Spania, Austria, Belgia, Ungaria, Norvegia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Lituania, Letonia, Cipru, Luxemburg, Cehia, Islanda, precum și Comisia Europeană, Europol și Frontex.

Declarație Comună a Coordonatorilor Anti-trafic din Europa de Sud-Est

Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a Zilei Europene de Luptă împotriva Traficului de Persoane, 18 octombrie 2021, NOI, Coordonatorii Anti-trafic din Europa de Sud-Est, membri ai Rețelei informale a Coordonatorilor Anti-trafic din Europa de Sud-Est , sub egida Președinției Slovene a Consiliului UE 2021:
REAMINTIND angajamentele asumate de Coordonatorii Anti-trafic din Europa de Sud-Est, stipulate în Declarațiile Comune privind îmbunătățirea Mecanismelor Transnaționale de Referire (MTR) și Consolidarea Cooperării în Cazurile de Trafic de Persoane (2012) și consolidarea cooperării regionale în Europa de Sud- Est, pentru combaterea traficului de persoane (2018); SALUTÂND adoptarea Strategiei UE privind combaterea traficului de ființe umane 2021-2025, precum și revizuirea Directivei UE Anti-trafic; AVÂND ÎN VEDERE Recomandările adoptate de Grupul de experți privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane (GRETA), responsabil cu monitorizarea implementării Convenției Consiliului Europei privind Acțiunea împotriva Traficului de Ființe Umane;
RECUNOSCÂND că provocările persistente afectează în continuare regiunea noastră și Europa în ansamblul său, chiar și la 20 de ani de la adoptarea Protocolului de la Palermo; LUÂND ÎN CONSIDERARE concluziile celei de-a 20-a Conferințe a Alianței OSCE împotriva traficului de persoane, intitulată „Încetarea impunității, asigurarea accesului la justiție prin creșterea capacității de urmărire penală a cazurilor de trafic de persoane”; RECUNOSCÂND marea discrepanță mondială dintre numărul mare de victime estimate și numărul constant scăzut de victime identificate, pe de o parte, și rata foarte scăzută de urmăriri penale și condamnări, pe de altă parte;

1. REITERĂM prioritățile strategice pentru 2020-2024, stabilite în Documentul de strategie al Rețelei informale a Coordonatorilor Anti-trafic din Europa de Sud-Est, adoptat la 4 martie 2020, în special cele privind combaterea culturii impunității prin eforturile de a face investigațiile și urmăririle penale mai eficiente, prin consolidarea capacităților, a schimbului de informații, aplicării legii și cooperării judiciare;
2. DECLARĂM că starea actuală de impunitate pentru infracțiunea de trafic de ființe umane este inacceptabilă;
3. ÎNCURAJĂM dezvoltarea unui răspuns solid al justiției penale pentru efectuarea unor investigații eficiente, creșterea numărului de urmăriri penale, obținerea unui număr mai mare de condamnări și aplicarea unor sentințe corespunzătoare;
4. INVITĂM Uniunea Europeană și statele sale membre să-și îmbunătățească schimbul de informații în domeniul penal și să faciliteze cooperarea operațională și judiciară transfrontalieră și internațională cu țările din afara UE, din regiunea Europei de Sud-Est, în conformitate cu prevederile Strategiei UE privind Combaterea traficului de ființe umane 2021-2025;
5. Într-un efort comun, NE ANGAJĂM:
– să publicăm și să diseminăm mesajele de acțiune informativă dezvoltate sub inițiativa Guvernului Sloveniei de către Secretariatul Rețelei informale a Coordonatorilor Anti-trafic din Europa de Sud – Est, care abordează problema impunității în contextul infracțiunii de trafic de persoane;
– să intensificăm eforturile pentru a asigura o mobilizare politică robustă și continuă în vederea combaterii impunității pentru infracțiunea de trafic de ființe umane și alocării resurselor adecvate pentru a permite un răspuns eficient al justiției penale;
– să continuăm să investim resurse pentru o cooperare regională consolidată în lupta împotriva traficului de persoane, în regiunea Europei de Sud-Est, dar și cu Uniunea Europeană și Statele sale Membre;
– să promovăm o cultură a dezvoltării profesionale continue pentru a atinge cele mai înalte standarde profesionale în rândul actorilor de aplicare a legii și ai celor din sistemul judiciar;

6. MULȚUMIM Republicii Slovenia pentru integrarea subiectului combaterii traficului de ființe umane în programul său din cadrul Președinției Consiliului UE și ICMPD pentru sprijinul acordat în calitate de Secretariat al Rețelei informale a Coordonatorilor Anti-trafic din Europa de Sud-Est.

 

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share