Schimbările climatice nu vor aștepta, trebuie să acționăm acum

Țările din întreaga lume se întâlnesc la COP27 pentru a consolida eforturile privind acțiunea globală împotriva schimbărilor climatice.

Cea de-a 27-a Conferință a ONU privind schimbările climatice (COP27) are loc la Sharm El-Sheikh, în perioada 6-18 noiembrie 2022. Sub președinția Egiptului, summitul COP27 va reuni părțile cu scopul de a accelera măsurile care vizează atingerea obiectivelor Acordului de la Paris și ale Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. UE va pleda pentru un efort concret și sporit la nivel mondial menit să abordeze crizele interconectate în materie de climă și biodiversitate și va colabora cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune pentru a asigura un rezultat pozitiv atât în cadrul Conferinței COP27 privind schimbările climatice din noiembrie, cât și în cadrul Conferinței COP15 privind biodiversitatea din decembrie.

st13994-en22

Se va urmări reducerea emisiilor noastre de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030; Atingerea neutralității climatice până în 2050; Asigurarea că toate mașinile și furgonetele noi vor avea emisii zero începând cu 2035. La COP27, s eva  cere tuturor părților să ia măsuri urgente,  pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a  se respecta Acordul de la Paris. La COP26 de la Glasgow în noiembrie anul trecut, am ascultat cum președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat angajamentul Europei de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic din lume. Subliniind că UE nu va preveni niciun efort pentru a-și pune în aplicare Green Deal, președintele Comisiei a îndemnat țările să accelereze cursa către zero.

O etapă cheie pe drumul către acest obiectiv este tranziția sectorului energetic pe o cale mai durabilă. Fără un sector energetic durabil și neutru din punct de vedere climatic, UE va fi aproape imposibil să-și atingă obiectivele climatice, deoarece producția și utilizarea energiei reprezintă în prezent peste 75% din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. De la COP26, evoluțiile geopolitice au dat un impuls suplimentar tranziției energetice durabile. În mai, Comisia Europeană  a publicat planul REPowerEU ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei din Ucraina, crescând obiectivul de energie regenerabilă pentru 2030 la 45%, cu scopul de a reduce dependența UE de combustibilii fosili importați. În cadrul negocierilor COP27 privind clima, UE va depune eforturi pentru noi obiective și acțiuni ambițioase în acest deceniu critic, inclusiv prin: adoptarea unui program de lucru privind atenuarea schimbărilor climatice și depunerea de eforturi vizând eliminarea subvențiilor ineficiente pentru combustibilii fosili; reducerea treptată a utilizării cărbunelui; reducerea emisiilor de metan; alinierea obiectivelor la ținta de 1,5 °C. În iunie 2022, Consiliul a convenit asupra poziției sale cu privire la elementele esențiale ale pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55”, care va permite UE să își pună în aplicare CSN-ul și să își reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030 față de nivelurile din 1990, precum și să atingă neutralitatea climatică până cel târziu în 2050, iar ulterior să urmărească realizarea de emisii negative. Ia act de progresele înregistrate până în prezent în cadrul procesului legislativ pentru adoptarea pachetului privind clima și de obiectivul de a încheia negocierile privind aceste elemente esențiale până la sfârșitul anului 2022, în mod echilibrat. Consiliul este pregătit, cât mai curând posibil după încheierea acestor negocieri, să actualizeze, după caz, CSN-urile UE și ale statelor sale membre, în concordanță cu punctul 29 din Pactul climatic de la Glasgow, pentru a reflecta modul în care rezultatul final al elementelor esențiale ale pachetului „Pregătiți pentru 55” pune în aplicare obiectivul principal al UE, astfel cum a fost convenit de Consiliul European în decembrie 2020. Consiliul amintește angajamentele continue ale statelor membre ale UE, astfel cum au fost convenite cu partenerii sociali, și invită de asemenea toate părțile să închidă capitolul privind cărbunele fără reducere a emisiilor printr-o reducere treptată și să pună capăt subvențiilor ineficiente pentru combustibilii fosili pentru a-și accelera tranziția energetică și pentru a obține rezultate în ceea ce privește Pactul climatic de la Glasgow într-un mod care să aducă beneficii lucrătorilor și comunităților. Consiliul European recunoaște că toate țările trebuie să își intensifice eforturile de adaptare, reducând în același timp de urgență emisiile. Membrii acestuia subliniază că înregistrarea unui progres clar către obiectivul global privind adaptarea este esențială și, prin urmare, UE va continua să sprijine și să se implice în mod constructiv în programul de lucru pe doi ani Glasgow-Sharm El-Sheikh referitor la obiectivul global privind adaptarea. Sensul acestui obiectiv este de a se ajunge la o mai bună înțelegere a modului în care se poate spori capacitatea de adaptare, se poate consolida reziliența și se poate reduce vulnerabilitatea în vederea protejării oamenilor, a mijloacelor de subzistență și a ecosistemelor. Consiliul solicită tuturor țărilor să își intensifice eforturile de a mobiliza finanțare din toate sursele pentru a sprijini acțiunile în domeniul climei și pentru a integra clima în toate fluxurile financiare. Acesta reamintește că UE și statele sale membre aduc cea mai mare contribuție la finanțarea publică internațională a combaterii schimbărilor climatice. Reînnoiește angajamentul ferm asumat de UE și de statele sale membre de a continua să își sporească contribuția la finanțarea combaterii schimbărilor climatice la nivel internațional în vederea îndeplinirii obiectivului țărilor dezvoltate de a mobiliza cel puțin 100 de miliarde USD pe an cât mai curând posibil și până în 2025, dintr-o gamă largă de surse. Consiliul se așteaptă ca obiectivul să fie atins în 2023. Consiliul așteaptă cu interes continuarea dialogului de la Glasgow pentru a discuta despre modalitățile de finanțare a activităților de prevenire, reducere la minimum și gestionare a pierderilor și daunelor asociate efectelor negative ale schimbărilor climatice. Își reiterează disponibilitatea de a colabora în mod constructiv cu țările partenere, inclusiv prin intermediul unui nou punct pe ordinea de zi care să valorifice pe deplin dialogul de la Glasgow în vederea consolidării rapide a instituțiilor existente care oferă sprijin pentru prevenirea, reducerea la minimum și gestionarea riscului de pierderi și daune, precum și în vederea găsirii unor soluții concrete la provocările cu care se confruntă țările cele mai vulnerabile.

În acest context, Consiliul salută inițiativa „Avertizări timpurii pentru toți”, lansată de Secretarul General al ONU cu obiectivul de a asigura sisteme de avertizare timpurie pentru toate persoanele de pe Pământ în termen de cinci  ani. UE salută angajamentul liderilor G7 de a acționa în direcția instituirii unui scut mondial împotriva riscurilor climatice pentru țările și persoanele sărace și vulnerabile și se angajează să sprijine aceste eforturi, inclusiv prin extinderea finanțării și asigurărilor în materie de riscuri climatice și de riscuri de dezastru (CDRFI).

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share