Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Se pot depune candidaturile pentru Premiul CESE pentru solidaritate civilă dedicat luptei împotriva coronavirusului

Comitetul Economic și Social European (CESE) lansează Premiul pentru solidaritate civilă, un premiu unic cu tema specifică „Societatea civilă împotriva pandemiei de COVID-19”, care, anul acesta, va înlocui premiul său anual emblematic – Premiul pentru societatea civilă.

CESE va premia până la 29 de inițiative de solidaritate întreprinse în UE și în Regatul Unit, care luptă împotriva pandemiei de COVID-19 și atenuează consecințele devastatoare ale acesteia.

Premiul pentru solidaritate civilă va onora inițiative creative și eficace ale cetățenilor, ale organizațiilor societății civile și ale întreprinderilor private care au avut o contribuție excepțională la abordarea situațiilor de urgență provocate de pandemia de COVID-19 și a consecințelor grave și multiple ale acesteia, consolidând astfel solidaritatea europeană și aducându-și aportul la crearea unei identități europene bazate pe valori europene comune.

Cu acest premiu, CESE urmărește să crească vizibilitatea acestor inițiative, gradul de conștientizare cu privire la impactul lor, aducând un omagiu tuturor celor care au luptat împotriva coronavirusului, dând dovadă de curaj, angajament, solidaritate și un simț incredibil al responsabilității.

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să aibă reședința sau sediul în UE. Rezidenții, întreprinderile și organizațiile societății civile din Regatul Unit sunt de asemenea eligibili pentru a-și depune candidatura. În ciuda faptului că majoritatea populației britanice a votat pentru Brexit și că țara se retrage din UE, CESE dorește să arate că nu intenționează să rupă legăturile cu societatea civilă din fostul stat membru și că, dimpotrivă, dorește să mențină relații strânse.

CESE va acorda până la 29 de premii, în valoare de 10 000 EUR fiecare, unor inițiative întreprinse pe teritoriul UE sau al Regatului Unit. Sunt prevăzute 27 de premii pentru proiecte puse în aplicare în statele membre, un premiu pentru un proiect din Regatul Unit și un premiu pentru un proiect transfrontalier sau cu orientare europeană.

Toate inițiativele candidate, inclusiv cele depuse de societăți cu scop lucrativ, trebuie să fie absolut non-profit și să nu beneficieze de peste 50 % de finanțare publică.

Inițiativele trebuie să fie direct legate de pandemia de COVID-19, să fie destinate în mod specific luptei împotriva virusului sau abordării consecințelor acestuia. Inițiativele trebuie să fi fost deja puse în aplicare sau să fie în curs de desfășurare. Sunt eligibile și proiectele lansate înainte de izbucnirea pandemiei și care au fost adaptate, astfel încât să răspundă prompt la noile provocări.

Termenul de depunere a candidaturilor este 30 septembrie 2020, ora 12:00. Ceremonia de decernare a premiului va avea loc la Bruxelles, în cadrul sesiunii plenare a CESE din ianuarie 2021.

 

Informații suplimentare

CESE – organul UE care face auzită vocea ONG-urilor, sindicatelor și organizațiilor angajatorilor la nivelul UE – a subliniat în repetate rânduri că solidaritatea europeană și acțiunea europeană concertată sunt esențiale pentru soluționarea unei pandemii de proporții fără precedent ca cea de COVID-19 și pentru depășirea crizei economice și sociale care va urma în Europa cu o amploare nemaiîntâlnită de la Al Doilea Război Mondial.

În același timp, CESE a atras atenția asupra activității neprețuite desfășurate de societatea civilă din Europa și de numeroși cetățeni în timpul crizei. Prin diverse acțiuni, mulți au manifestat o solidaritate fără precedent cu persoanele cele mai afectate de criză. Alții au depus eforturi uriașe să completeze măsurile luate de autoritățile statelor membre. Unii au participat la acțiuni de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și a dezastrelor, dovedindu-se a avea un rol esențial în lupta împotriva pandemiei și în atenuarea efectelor acesteia.

Inițiativele propuse pentru premiu pot acoperi o varietate amplă de teme, cum ar fi:

  • acțiuni legate de sănătate, echipamente medicale, dispozitive medicale, asistență și îngrijire;
  • inițiative temporare care vizează atenuarea efectelor imediate ale crizei provocate de coronavirus și satisfacerea nevoilor urgente ale grupurilor-țintă;
  • măsuri specifice pentru a ajuta persoanele sau grupurile aflate în cea mai gravă stare de sărăcie și cele care sunt defavorizate sau vulnerabile (inclusiv refugiații), a le proteja efectiv de boală și a atenua impactul crizei;
  • inițiative legate de situația anumitor grupuri-țintă în perioada de izolare;
  • inițiative care vizează abordarea consecințelor economice și ocupaționale ale crizei sanitare;
  • inițiative de susținere a redresării economiei europene sau a anumitor sectoare ca urmare a pandemiei;
  • inițiative care vizează creșterea capacității de reacție în cazul unor crize viitoare similare.

 

Lista nu este exhaustivă.

Prezentarea completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile pe site-ul internet al CESE: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

În 2020, Premiul pentru solidaritate civilă se acordă în locul Premiului emblematic al CESE pentru societatea civilă, care recompensează în fiecare an organizații ale societății civile și/sau persoane ale căror inițiative și proiecte au contribuit în mod semnificativ la promovarea valorilor comune care consolidează coeziunea și integrarea europeană. Spre deosebire de Premiul pentru solidaritate civilă, acesta nu recompensează întreprinderile private.

În 2019, Premiul CESE pentru societatea civilă a fost decernat pentru a 11-a oară și a fost dedicat emancipării femeilor și luptei pentru egalitatea de gen.

Vă rugăm să încurajați organizațiile societății civile, cetățenii și întreprinderile private din țara dumneavoastră să își depună candidatura pentru Premiul CESE pentru solidaritate civilă și, prin urmare, să contribuiți la recompensarea unor proiecte valoroase.

REDACTAT:

Vlăduţ ANDREESCU, manager  EDIC Târgovişte

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share