30/07/2021

Startul lucrărilor la Programul Naţional de Suport pentru Copii în contextul Pandemiei de COVID-19 – Din grijă pentru copii

Startul lucrărilor la Programul Naţional de Suport pentru Copii în contextul Pandemiei de COVID-19 – Din grijă pentru copii

Comitetul interinstituţional care va elabora Programul Naţional de Suport pentru Copii în contextul Pandemiei de COVID-19 – Din grijă pentru copii s-a întrunit astăzi la sediul Guvernului.

Este prima şedinţă după publicarea deciziei de constituire a comitetului în Monitorul Oficial nr. 619 din 23.06.2021, prin decizia prim-ministrului Florin Cîţu.

Startul discuţiilor pe marginea Programului a fost dat de preşedintele Comitetului, consilier de stat Mădălina Turza, care a prezentat ariile de intervenţie, strategia de lucru, obiectivele şi rezultatele aşteptate dar şi un calendar de lucru.

Întreg programul este gândit şi structurat în logica managementului de proiect. Vor fi elaborate proceduri concrete şi vor fi constituite grupuri de lucru la care vor participa inclusiv invitaţi din partea unor instituţii de specialitate din străinătate şi din mediul privat.

La întâlnire au participat reprezentanţi ai ministerelor cu atribuţii în domeniu, ai structurilor asociative din administraţia publică, ONG-uri, asociaţii de psihiatrie şi psihologie, dar şi reprezentanţi ai elevilor şi părinţilor.

Ca structură şi organizare, Comitetul Interministerial pentru elaborarea Programului Naţional va avea 2 Grupuri tehnice de lucru : unul axat pe suportul psiho-emoţional acordat copiilor în contextul pandemiei de COVID 19 şi un altul destinat prevenirii şi combaterii violenţei împotriva copiilor.

În paralel, va funcţiona şi o echipă de comunicare a Programului din care fac parte comunicatori ai instituţiilor participante în Comitet, dar şi reprezentanţi ai mass media, care vor contribui la elaborarea campaniilor tematice de informare.

„Logica în care am gândit elaborarea acestui Program este una dinamică, axată pe principiile managementului de proiect, în care există termene clare, responsabili cu atribuţii concrete şi un mecanism de coordonare coerent şi transparent. De altfel, aceasta este şi logica în care ne dorim să fie implementat acest Program destinat copiilor. Faptul că toţi membri Comitetului şi-au exprimat susţinerea şi dorinţa de a face echipă în acest demers reprezintă premisa esenţială a acestei iniţiative guvernamentale în premieră, care se va derula într-un amplu parteneriat social, DIN GRIJĂ PENTRU COPII”, declară Mădălina TURZA, Consilier de Stat la Cancelaria Prim-Ministrului.

Calendarul orientativ al Programului:

– 30 iunie – Comitet Interministerial – Strategie şi Organizare

– 8 iulie – Comitet Interministerial + Grupuri tehnice:
* Analiză nevoi
* Mapare resurse centralizareâ
* Co-creare: stabilire priorităţi + Matrice Logică Program

– 27 iulie – 29 iulie – Grupuri Tehnice

– 3 august – 5 august – Grupuri Tehnice

– 10 august – 12 august – Grupuri Tehnice

– 18 august – Comitet Interministerial – Plan de Acţiune

– 26 august – Comitet Interministerial – Impact bugetar

– 30 august – Raport Premier

– 30 august – 6 septembrie – Proiect HG Program

Comitetul, constituit prin Decizia Premierului are următoarea componenţă:
– Cancelaria Prim-ministrului
– Ministerul Educaţiei
– Ministerul Sănătăţii
– Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
– Ministerul Afacerilor Interne
– Ministerul Investiţiilor şi proiectelor Europene
– Ministerul Finanţelor
– Ministerul Justiţiei.

Obiectivul său este elaborarea Programului naţional de suport pentru copii în contextul Pandemiei de COVID-19 – Din grijă pentru Copii, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale acestora, ca urmare a efectelor generate de Pandemie în plan psiho-emoţional, dar şi în raport cu riscurile de siguranţă online şi violenţă domestică.

Programul va fi aprobat prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor cu atribuţii în domeniu.

Comitetul va înainta prim-ministrului un raport final cu privire la activitatea desfăşurată.

Pentru detalii despre program: Link informaţii suplimentare: https://madalinaturza.ro/category/programul-din-grija-pentru-copii/

Distribuie acest articol Oficial Media
Share