TEHNOLOGIA DIGITALĂ NE TRANSFORMĂ VIAȚA

Scrierea, una din marile invenţii ale omenirii, constă din reprezentarea prin semne convenţionale a gândirii umane. Scrisul a apărut treptat, în mai multe focare de civilizaţie, sub forme variate în timp şi în spaţiu, ca urmare a necesităţii de comunicare între grupurile umane. În Transilvania, în localitatea Tărtăria din judeţul Alba, între Alba Iulia şi Orăştie, echipa cercetătorului clujean Nicolae Vlassa a descoperit, în anul 1961, trei tăbliţe de lut. Este cunoscut faptul că arheologul Nicolae Vlassa nu a fost prezent pe şantierul arheologic în momentul în care s-au găsit tăbliţele de lut. Tăbliţele, care au fost datate în jurul anului 5.300 î.Hr., de cercetătorul german Harald Haarmann, au simboluri similare culturii Vinča, fiind subiectul a numeroase şi controversate polemici printre arheologii de pretutindeni, întrucât (în opinia unora) tăbliţele ar prezenta cea mai veche formă de scriere din lume.

În cei peste 60 de ani, tehnologiile s-au diversificat la nivel mondial și acum, tehnologia digitală ne transformă viața. Scopul strategiei digitale a UE este ca această transformare să fie în avantajul cetățenilor și întreprinderilor și să contribuie, în același timp, la crearea unei Europe neutre din punct de vedere climatic până în 2050.

Mai bine de jumătate (60%) dintre organizațiile de la nivel global susțin că lipsa competențelor TIC este una dintre principalele cauze care blochează transformarea digitală, arată un studiu IDC. Importanța acestora pentru viitorul educației în societatea digitală este subliniată, de asemenea, și în cadrul Digital Futures Index, un raport realizat de Microsoft potrivit căruia statele cu un nivel ridicat de competențe digitale în rândul cetățenilor au economii mai competitive și oferă o mai bună calitate a vieții.

Soluțiile digitale care pun cetățenii pe primul plan voroferi noi perspective întreprinderilor, vor  încuraja dezvoltarea unor tehnologii de încredere, se va  promova o societate deschisă și democratică, se va  crea o economie dinamică și viabilă și va  contribui la combaterea schimbărilor climatice și la realizarea tranziției verzi.  Digitalizarea României înseamnă trecerea  la o nouă paradigmă tehnologică, informațională și socială.

Dezvoltarea competentelor digitale este esențială pentru tranziția la România 2.0 – o Românie digitală și eficientă, în care profesioniștii din mediul privat și din sectorul public își pot îmbunătăți productivitatea cu ajutorul tehnologiilor și instrumentelor de lucru inovative.

La nivel național avem  și  un proiect în implementare la Autoritatea pentru Digitalizarea României, care se numeşte Platforma Software Centralizată de Identificare Digitală. Practic, vom putea să ne identificăm prin recunoaştere facială şi cartea noastră de identitate, ca la aeroport, ca în aplicaţiile de online banking, ca în multe alte locuri în care a devenit ceva uzual. Mai mulți experți și lectori, s-au reunit la Tărtăria la un workshop de informare, acolo unde, celor peste 60 de invitați le-au prezentat noutăți în ceea ce privește viitorul, care aparține digitalizării, în toate domeniile, începînd de la administrațiile publice, IMM-uri, composesorate, asociații agricole, ong-uri, etc.

De curând, la niveul U.E  a fost aprobat și  Regulamentul privind serviciile digitale, ce  prevede un nivel fără precedent de supraveghere publică a platformelor online în întreaga Uniune, atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Comisia are competența de a supraveghea în mod direct platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari, adică cele care, luate fiecare în parte, sunt utilizate de peste 10 % din populația UE, adică de aproximativ 45 de milioane de persoane. În plus, fiecare stat membru va trebui să desemneze un coordonator al serviciilor digitale, care va supraveghea atât alte entități care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului privind serviciile digitale, cât și platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari, în vederea identificării eventualelor probleme care nu au caracter sistemic. Coordonatorii naționali și Comisia Europeană vor coopera prin intermediul unui Comitet european pentru servicii digitale.

Va fi instituit un mecanism de cooperare la nivelul UE între autoritățile naționale de reglementare și Comisie. Alte vești bune pentru  IMM-uri, fac referire la faptul că,  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță calendarul aferent apelului de proiecte pentru granturile de până la 100.000 de euro pentru digitalizarea IMM-urilor, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.  Calendarul apelului de proiecte este următorul:

Lansare ghid: 15 decembrie 2022

Depunere proiecte: 1 februarie 2023 – 30 martie 2023

Evaluare proiecte: 1 aprilie 2023 – 31 mai 2023

Etapa I de semnare a contractelor: 30 iunie 2023

Etapa II de semnare a contractelor: 31 august 2023

Apelul beneficiază de o alocare de 347,5 milioane euro și este destinat întreprinderilor, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România. Apelul este unul competitiv și va sprijini următoarele tipuri de acțiuni: achiziții de hardware TIC; achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale; dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation; achiziții de tehnologii blockchain; achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality; achiziționare website de prezentare; achiziția de servicii de tip cloud și IoT; instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC; consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.Temele propuse spre dezbatere în cadrul întîlnirii de la Tărtăria au fost : ASPECTE IMPORTANTE DIN VIATA SOCIETATILOR AGRICOLE SI A COMPOSESORATELOR A susținut de  PRESEDINTE CECCAR HUNEDOARA, LECTOR FORMATOR EC. MORNEA MARIA; FINANTARI SPECIFICE SOCIETATILOR AGRICOLE SI A COMPOSESORATELOR- LECTOR FORMATOR, ING. COJOCARESCU SIMONA ȘI ING. DABU ADINA, INTERLOG SRL;   DIGITALIZAREA SI TELEMDICINA- B.Sc Hon BERNASCHI OVIDIU, PRESEDINTE ASOCIATIA CLOUDIMPULS SI INOVITEC DESIGN SRL, EC. RADU MIRCEA LAURENTIU, SC CAROLL MED SRL;  FINANTARI SPECIFICE DIGITALIZARII SI A SATULUI SMART- LECTOR FORMATOR, ING. COJOCARESCU SIMONA, INTERLOG SRL șiB.Sc Hon BERNASCHI OVIDIU, SC INOVITEC DESIGNSRL.

Au fost întrebări și răspunsuri, iar evenimentul a fost apreciat de toți participanții. În luna septembrie, executivul a aprobat documentul  care aprobă specialitățile medicale și lista serviciilor medicale de telemedicină, precum și condițiile de organizare, funcționare și modalitățile de acordare a acestor servicii. Este un serviciu nou,   de care pot beneficia  și pacienții din mediul rural, iar acestea pot fi furnizate cu succes de CAROLL MED din Hunedoara, administrația locală fiind deschisă  la colaborarea între parteneriatul public privat, de care să beneficieze comunitatea locală.

Serviciile medicale care fac obiectul serviciilor de telemedicină sunt serviciile de teleconsultație care constau în stabilirea diagnosticului, monitorizarea preventivă a stării de sănătate, interpretarea rezultatelor investigațiilor medicale, stabilirea conduitei terapeutice, precum și indicarea unor metode de prevenţie a bolilor şi accidentelor; serviciile de teleexpertiză, care constau în schimbul de opinii medicale la distanță între mai mulți medici inter sau intra – disciplinar, în scopul confirmării unui diagnostic pe baza datelor din documentele medicale ale pacientului, precum și a stabilirii conduitei terapeutice a pacientului; serviciile de teleasistență, care constau în integrarea în timp real a unor date sau a unor opinii ale unor profesioniști din domeniul sănătății de la distanță în scopul efectuării unor proceduri medicale, precum și în ajutorul oferit de un medic unui alt practician, aflat la distanţă, care efectuează un act medical / chirurgical; serviciile de teleradiologie, care constau în transmiterea electronică a imaginilor radiologice și interpretarea imaginilor radiologice prevăzute de către specialiștii în radiologie-imagistică medicală în vederea stabilirii unui diagnostic; serviciile de telepatologie, care constau în interpretarea datelor și imaginilor microscopice de către specialiștii anatomopatologi și stabilirea unui diagnostic; serviciile de telemonitorizare, care constau în supravegherea stării de sănătate a pacienților cu afecțiuni, interpretarea de la distanţă a datelor medicale despre pacient, precum și ajustarea conduitei terapeutice, a regimului de viaţă şi igieno-dietetic referitoare la îngrijirea pacientului.

Viitorul economiei are, așadar, și o componentă digitală. Astfel, programele de dobandire de competente  care contribuie la educația digitală a cetățenilor, pentru a-i ajuta pe aceștia să rămână competitivi pe piața muncii și a sprijini companiile să devină mai productive și mai eficiente, au devenit imperative. Importanța lor pentru societate crește cu atât mai mult cu cât abilitățile de care trebuie să dispună forța de muncă sunt în continuă schimbare, valabilitatea unei competențe digitale fiind de aproximativ cinci ani.

Întâlnirea de la Tărtăria s-a încheiat cu o agapă frățească, cu colinde tradiționale cântate la unison, startul fiind dat de cei trei preoți din zonă.

Astfel de evenimente trebuie să continue și în alte zone ale țării, deoarece informația este primodială. Există profesioniști care pot oferi servicii și consultanță, care pot ajuta pe toți cei cei interesați de acest subiect. Nu trebuie decât să-i contactați:  https://cloudimpuls. eu

 

 

 

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share