04/12/2020

Timișoara 2021 devine oficial Timișoara 2023

Parlamentul European a votat propunerea Comisiei Europene de a extinde anul exercitării titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru Timișoara, în 2023.

Modificările cu privire la anul desfășurării evenimentelor centrale din cadrul capitalelor culturale europene au survenit ca urmare a izbucnirii pandemiei cu noul Coronavirus și a condițiilor sanitare impuse, care împiedică desfășurarea evenimentelor culturale și artistice, dar și circulația persoanelor, în condițiile prevăzute inițial în programele culturale ale acestor orașe.

Anii celebrării Capitalelor Culturale Europene vor fi decalați astfel: pentru Novi Sad (Serbia) din 2021 în 2022, pentru Timișoara și Elefsina (Grecia) din 2021 în 2023, iar pentru cele două orașe Capitale Europene ale Culturii de anul acesta – Rijeka și Galway – extinderea perioadei de exercitare a titlului până in aprilie 2021.

„Comisia CULT a Parlamentului European a votat propunerea Comisiei Europene de a amâna pentru 2023exercitarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru Timișoara. Orașulva avea încă doi ani să implementeze o versiune recalibrată a programului cu care a câștigat titlul și va împărți anul capitalei culturale – 2023 – cu Elefsina (Grecia) și Veszprém (Ungaria)”, a declarat Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii.

Înacest context, reprezentanțiiAsociațieiTimișoaraCapitalăEuropeană a Culturii au avutdejajoi, 29 octombrie, o primăîntâlnire de lucruvirtualăcu parteneriide implementare a programelorculturalecuprinseînDosarul de candidatură cu care Timișoara a câștigattitlul de CapitalăEuropeană a Culturiiîn 2016. Scopulacestei prime întâlniri a fostacela de a face un bilanț de etapă al proiectuluiși de a prezentaprincipiileșimodul de lucrupentrurecalibrareaProgramului Cultural înperspectivaanului 2023.

Astfel, începând cu lunanoiembrie, voravea loc întâlniriindividuale cu parteneriiindicațidreptgazdeînDosarul de candidatură, darși cu operatoriiculturali care au implementat cu succesproiecteînurmaapeluluideschisSearchlight, organizat de Asociațieînanul 2019.

Procesulde recalibrareva continua în prima parteaanuluiurmătorcând se vaorganiza un nouapel la idei de proiecte care săconsolidezeProgramul Cultural. Prinacestapel, Asociațiaîșipropunesăatragă pe bazăconcurențialăideinoi de proiecte, atât de la operatoriculturali din Timișoara, câtși de pe plan naționalșiinternațional. Se estimează că Programul Cultural recalibrat va fi publicat în perioada mai-iunie 2021.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share