Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

TIMISOARA: Proiect european pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii

social_oameni-multiSediul Consiliului Judeţean Timiş, a fost gazda Conferinţei de încheiere a proiectului „Integrat, Activ, Independent! Facilitatea integrării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din judeţul Timiş” 

Proiectul este implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, în parteneriat cu PSIHO PROFIL SRL, Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare Socială şi Inovare – ICED şi SIVECO România SA, şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 – „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.237.508,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE este de 2.004.043,71 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 188.564,29 lei.
Obiectivul proiectului fiind facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din judeţul Timiş, prin furnizarea unui program de servicii integrate, destinat educaţiei şi formării acestora, precum şi promovării oportunităţilor de ocupare, cu o perioadă de implementare 1 Martie 2013 – 28 Februarie 2015 , având ca beneficiar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
Obiectivele specifice sunt: programe specifice pentru (re)integrarea pe piaţa muncii a 220 de persoane, furnizarea de programe de formare pentru dezvoltarea competenţelor şi a calificărilor de bază, schimbarea în atitudine a angajatorilor/angajaţilor şi a opiniei publice, identificarea şi menţinerea locului de muncă, cursuri de calificare/recalificare pe domenii adaptate pieţei muncii, ş.a.
Grupul ţintă al proiectului cuprinde 318 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile identificare, recrutare şi înregistrare ca beneficiari a proiectului (179 persoane de etnie rromă, 49 persoane cu dizabilităţi, 50 persoane din familii cu mai mult de 2 copii, 40 persoane din familii monoparentale).
Pentru informare a fost realizată o bază de date, au fost create portaluri, de asemenea fiind realizată şi o pagină web a proiectului, De asemenea a fost realizată o evaluare psiho-socială, cu anchete sociale, profile vocaţionale, rapoarte de evaluare psiho-socială şi grafice de consiliere individuală.
S-a organizat Bursa locurilor de muncă, cursuri de calificare, cursuri de competenţă socială şi fizică şi cursuri de competenţă de bază TIC.
Efectele generate de acest proiect vizează o creştere a participării grupurilor vulnerabile în câmpul muncii şi fundamentarea condiţiilor pentru dezvoltarea lor ulterioară. Setul de activităţi prevăzute pentru consolidarea coeziunii sociale şi dezvoltarea capitalului social în comunităţile vizate va fi atât cauză cât şi efect pentru creşterea economică viitoare la nivelul comunităţilor.

Stejărel Ionescu.- Timisoara

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">
WordPress PopUp Plugin