23/01/2021

U.A.T. JUDEȚUL TIMIȘ ANUNȚĂ FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „MODERNIZARE DJ 593 (L=35,9 KM DIN CARE NECESAR MODERNIZARE L= 20 KM)”

U.A.T. JUDEȚUL TIMIȘ cu sediul în municipiul Timișoara, B-dul. Revoluției din 1989, nr.17, județul Timiș, anunță finalizarea proiectului „MODERNIZARE DJ 593 (L=35,9 KM DIN CARE NECESAR MODERNIZARE L= 20 KM)” cod SMIS 110605, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanțare nr. 758/ 05.12.2017, Actului Adițional nr. 1 și Notei de prelungire implementare proiect nr. 26167/16.12.2020.

Programul de finanțare: Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Data semnării contractului: 05 decembrie 2017

Data finalizării proiectului: 28 februarie 2021

Valoarea totală a proiectului: 31.303.193, 54 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 30.295.516, 86 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 26.276.723, 84 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 4.018.793, 02 lei.

Proiectul a constat în modernizarea tronsonului drumului județean DJ 593 pe porțiunea cuprinsă între localitățile Peciu Nou și Foeni, asigurându-se astfel un acces mai bun spre granița cu Serbia și totodată o conectivitate îmbunătățită cu rețeaua TEN – T.

Prin implementarea acestui proiect a fost atins obiectivul general, respectiv îmbunătățirea accesului populației din regiunea vizată de proiect la reteaua TEN – T, în condițiile asigurării unor condiții sporite de siguranță și de confort a circulației rutiere pe DJ 593, precum și obiectivele speciale și anume:

  1. Modernizarea drumului județean DJ 593 pe porțiunea cuprinsă între localitățile Peciu Nou și Foeni.
  2. Îmbunătățirea conectivității DJ 593 cu rețeaua TEN – T.

Astfel, în urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate:

– 20,5 km de drum județean modernizat;

– 10.578 locuitori deserviți.

Impactul investiției asupra regiunii este unul pozitiv și se aliniază condiţiilor europene prin:

– asigurarea mobilităţii bunurilor şi a persoanelor între comunităţi şi regiuni diferite;

– dezvoltarea economiei şi a relaţiilor de cooperare între comunităţi;

– oportunităţi economice şi sociale cu efecte multiplicative pozitive cum ar fi accesul îmbunătăţit spre pieţele de desfacere şi

apariţia investiţiilor noi;

– înlăturarea disparităţilor economice şi sociale dintre regiunile şi comunităţile vecine, concurând astfel la îndeplinirea obiectivului european de coeziune.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share