Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Vom avea o nouă Strategie Energetică

Ministerul Energiei a lansat  în consultare publică proiectul Strategiei Energetice a României 2025-2035, cu perspectiva anului 2050.

Documentul este unul  programatic,  care definește viziunea și stabilește obiectivele fundamentale de dezvoltare a sectorului energetic național. Documentul indică reperele naționale, europene și globale care influențează și determină politicile și deciziile din domeniul energetic.

Strategia Energetică ține cont de transformările economice, tehnologice și geopolitice la nivel global și regional, precum și de provocările majore generate de necesitatea tranziției verzi, de fluctuațiile piețelor și de poziția de graniță a României în UE și NATO, cu războaie aflate în desfășurare în imediata vecinătate. Mai mult, având în vedere faptul că securitatea energetică a României este indisolubil legată de cea a Republicii Moldova, este esențial ca sectorul energetic național să aibă capacitatea de a satisface toate necesitățile Republicii Moldova, în orice situație.

Pentru atingerea obiectivelor și țintelor stabilite, procesul de eliminare treptată a combustibililor fosili solizi din mixul energetic reprezintă o acțiune necesară, astfel România a stabilit anul 2032 ca termen pentru dezafectarea capacităților de producere a energiei pe bază de huilă și lignit.

Odată cu creșterea capacităților de producere a energiei electrice din SRE, stocarea energiei în baterii, hidrocentrale cu acumulare prin pompaj și hidrogenul vor juca de asemenea un rol esențial pentru creșterea flexibilității și echilibrării sistemului electroenergetic, având capacitatea de a oferi servicii de reglaj primar, secundar și terțiar.

Guvernul și ministerul Energiei fac toate eforturile pentru a deschide și de a pune în circuitul SEN și hidrocentralele de pe râul Jiu, care pot crea locuri de muncă pentru cele două județe, Hunedoara și Gorj.

Costurile estimate pentru finalizarea proiectului amenajării hidroenergetie a râului Jiu pe sectorul din defileu Livezeni – Bumbești sunt de circa 350 de milioane de lei, și se estimează că cele trei centrale (Bumbești, Dumitra, Livezeni) vor genera anual circa 259 GWh de energie electrică, care ar asigura necesarul pentru  85.000 de gospodării.

Extinderea sectorului nuclear național, cu construcția de noi unități de scală mare și reactoare modulare de mici dimensiuni (RMM) până în 2035, va contribui semnificativ la creșterea producției de energie electrică cu emisii scăzute de carbon, precum și la asigurarea unor noi soluții de alimentare cu energie în noi aplicații industriale.

Îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare se va realiza în strânsă corelare cu necesitățile economice, sociale și de securitate, asigurându-se o disponibilitatea continuă a energiei, inclusiv în situații de stres ale sectorului energetic, la prețuri accesibile pentru populație și companii. Așadar, reducerea capacității de generare pe bază de cărbune se va realiza într-un ritm care nu aduce atingere imperativelor economice, sociale și de securitate energetică.

România aspiră să își consolideze rolul de pilon regional al securității energetice

Având un mix energetic diversificat, România are un avantaj considerabil, dispunând de resurse naturale, financiare și umane suficiente pentru a moderniza sectorul energetic, aliniindu-l la obiectivele comunitare de atingere a neutralității climatice până în 2050..

Strategia Energetică a României își propune atingerea a șase obiective fundamentale:

Securitate energetică; Energie cu emisii scăzute de carbon; Eficiență energetică; Acces fizic la energie pentru toți consumatorii și accesibilitate financiară și competitivitate economică a energiei; Piețe de energie eficiente; Digitalizare, dezvoltarea rețelelor inteligente și securitate cibernetică.

Strategia Energetică a României se bazează pe următoarele principii care trebuie îndeplinite simultan:

Prioritizarea securității de aprovizionare și a capacității de răspuns la crize; dezvoltarea sectorului energetic pe principiul eficienței și raționalității economice; echitate economică și socială pentru regiuni și oameni; atingerea neutralității climatice până în 2050; crearea unei piețe de energie libere, competitive și antreprenoriale; neutralitate tehnologică și exploatarea tuturor resurselor energetice care pot contribui la reducerea emisiilor și întărirea lanțului de producție; dezvoltarea sectorului de stocare a energiei electrice și termice; consolidarea lanțului de aprovizionare (supply chain) dedicat industriei energetice; dezvoltarea economiei circulare.

Documentul se află în consultare publică în perioada 14 iunie – 13 iulie inclusiv, urmând ca mai apoi, să intre pe ordinea de zi a guvernului, pentru aprobare.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share