Women, Peace and Security la NATO

Comitetul NATO pentru Perspective de Gen (NCGP) promovează integrarea dimensiunii de gen ca strategie,  pentru a face din preocupările și experiențele atât femeilor, cât și bărbaților o dimensiune integrală a conceperii, implementării, monitorizării și evaluării politicilor, programelor și operațiunilor militare. Prin consilierea conducerii politice și militare a NATO, precum și a națiunilor membre, cu privire la problemele legate de gen și punerea în aplicare a UNSCR 1325 și a rezoluțiilor aferente, NCGP contribuie la eficacitatea operațională în conformitate cu obiectivele și prioritățile Alianței. Alte responsabilități ale NCGP includ facilitarea schimbului de informații între membrii NATO cu privire la politicile legate de gen și integrarea perspectivei de gen, asigurarea unei coordonări adecvate pe probleme de gen cu Structura de comandă a NATO și cu sediul NATO și colaborarea cu organizațiile și agențiile internaționale implicate în integrarea o perspectivă de gen în operațiunile militare.

NCGP este guvernat de un comitet executiv și susținut de IMS GENAD. Comitetul executiv este format din președinte, președinte ales, trei vicepreședinți și consilier de gen IMS și trebuie să aibă cel puțin un membru de fiecare gen. Atât Comitetul Executiv, cât și Comitetul Militar (înaltă autoritate militară a NATO) pot însărcina NCGP cu privire la probleme specifice legate de gen. Fiecare membru NATO și națiune parteneră are dreptul să desemneze un ofițer în serviciu activ de grad superior (sau echivalent civil) ca delegat la NCGP. Delegații ar trebui să fie familiarizați cu cele mai recente evoluții naționale în abordările și instrumentele de gen pentru integrarea perspectivei de gen. Aceștia ar trebui să aibă, de asemenea, cunoștințe despre politicile NATO și naționale referitoare la punerea în aplicare a UNSCR 1325 și a rezoluțiilor aferente.

Am avut deosebită plăcere de a deschide conferința anuală a NATO Committee on Gender Perspectives – principalul for din cadrul NATO responsabil pentru promovarea și integrarea perspectivelor de gen în strategiile aliate, inclusiv la nivel militar.
Ediția de anul acesta este una aniversară și arată că, de 45 de ani, NATO recunoaște importantul rol pe care femeile îl au domeniile securitate și apărare. În continuare, vom rămâne angajați în promovarea egalității de gen. Activitatea desfășurată sub agenda “Women, Peace and Security” este parte din eforturile agregate ale Alianței de a asigura securitatea și pacea a peste un miliard de oameni în Europa și America de Nord”, a ținut să transmită secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

La sediul NATO de la Bruxelles, Reprezentantul Special al Secretarului General (SGSR) pentru Femei, Pace și Securitate servește drept punct focal la nivel înalt pentru întreaga activitate a NATO privind agenda WPS. Rolul desemnat al SGSR a fost creat în 2012 și a devenit permanent în 2014. Face parte din Biroul Secretarului General. Începând cu 2021, NATO a avut trei reprezentanți speciali pentru WPS: Mari Skåre (2012–2013), Marriët Schuurman (2014–2017), Clare Hutchinson (2018–prezent).

Echipa WPS sprijină implementarea Politicii și Planului de acțiune WPS al NATO, lucrând cu personalul civil și militar din cadrul întreprinderii NATO. Există rețele de consilieri de gen și puncte focale de gen în întreaga familie NATO. Echipa WPS lucrează, de asemenea, cu aliați și parteneri, precum și cu alte organizații internaționale pentru a promova agenda WPS. Ei cooperează, de asemenea, cu Grupul Consultativ al Societății Civile (CSAP) al NATO, format din reprezentanți ai societății civile ai statelor și partenerilor NATO. Aceste organizații ale societății civile lucrează direct pe probleme legate de femei, pace și securitate și au perspective unice și de primă mână. Aceste perspective diferite ajută NATO să înțeleagă mai bine mediul în schimbare și provocările emergente, precum și oportunitățile din domeniu.

WPS este un program global codificat în 2000 de către Organizația Națiunilor Unite,  Rezoluția Consiliului de Securitate . În prezent, 84 de țări au planuri naționale de acțiune WPS – interagenții.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share