28/01/2021

Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor

În data de 25 noiembrie este celebrată „Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor” și marchează prima zi din cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenţei bazate pe gen”, care se va derula până în data de 10 decembrie- Ziua Internațională a Drepturilor Omului.

Pentru a veni în sprijinul victimelor violenței domestice, pe lângă serviciile existente și furnizate la nivelul instituției, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița a încheiat un  parteneriat, în data de 09.11.2018, cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în cadrul proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice –”VENUS –  Împreună pentru o viață în siguranță!”.

Prin acest proiect, în județul Dâmbovița a fost creată o “Locuință protejată”, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. Aceste servicii au devenit operaționale începând cu data de 04 martie 2020, conform graficului de derulare a activităților din cadrul proiectului.

      Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței în familie: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

Pentru persoanele victime ale violenței domestice pentru care nu este necesară cazarea într-o locuință protejată (fiind identificate alte soluții locative), sunt oferite servicii specializate în cadrul grupului de suport și cabinetului de consiliere vocațională, în vederea depășirii situației de risc și vulnerabilitate.

Serviciile sociale furnizate sunt în funcţie de complexitatea cazului şi nevoile victimei și constau în consiliere psihologică, consiliere juridică, asistenţă socială, consiliere vocaţională, orientare şi formare profesională, ocuparea forţei de muncă şi reintegrare socială, asistenţă medicală.

Până la această dată, 4 persoane adulte victime ale violenței domestice au beneficiat de serviciile Locuinței protejate, 14 persoane victime ale violenței domestice beneficiază de serviciile Grupului suport și 13 persoane victime ale violenței domestice beneficiază de serviciile Cabinetului de consiliere vocațională.

Valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița este de 1.137.171,60 lei, din care contribuția proprie este de 2%. Proiectul a debutat în luna martie 2019 și are o perioadă de implementare de 4 ani.

Persoanele care pot face parte din grupul țintă trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani, să aibă calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte  persoane.

Procedura de selecţie pentru grupul ţintă al proiectului este reluată periodic și se desfăşoară pe toată perioada de implementare a proiectului, însă se observă reticență în accesarea acestor servicii de către victimele violenței domestice.

Marcarea campaniei „16 zile de activism împotriva violenţei bazate pe gen” reprezintă o ocazie să reamintim că multe acte de violență asupra femeilor nu sunt raportate, iar comunitatea poate contribui la îndrumarea victimelor violenței domestice către instituțiile care le pot oferi sprijinul de care au nevoie.

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share