Zonele urbane mici ca actori-cheie pentru gestionarea unei tranziții juste

 Comitetul European al Regiunilor (CoR) este adunarea politică de la nivelul UE a 329 de reprezentanți regionali și locali din toate cele 27 de state membre. Membrii noștri sunt aleși în funcții de președinți de regiuni, membri ai consiliilor regionale, primari și membri ai consiliilor locale și răspund în mod democratic în fața a peste 446 de milioane de cetățeni europeni. Principalele obiective ale CoR sunt de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al Uniunii Europene și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care prezintă interes pentru regiuni și orașe. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a asigura respectarea legislației UE în cazul încălcării principiului subsidiarității sau al nerespectării competențelor autorităților regionale sau locale.  Zonele urbane mici nu dispun de suficientă capacitate sau de suficiente cunoștințe pentru a face față provocărilor. Există adesea capacități financiare și administrative limitate, probleme de colaborare și o putere decizională, capacități de conducere, capacități de adaptare și de reziliență limitate care pot reprezenta provocări acute, iar gândirea vizionară strategică și soluțiile inovatoare sunt esențiale.

4739 EU Annual Report 2022 Factsheet RO

Este esențială capacitarea regiunilor și orașelor pentru a-și consolida capacitatea de a construi comunități reziliente, cu scopul de a limita dependența UE de combustibilii fosili. Producția descentralizată de energie, eficiența energetică și planurile de economisire la nivel local și regional vor asigura realizarea planului REPowerEU; solicită ca FTJ să sprijine întreprinderile mici și mijlocii pentru a-și dezvolta întreprinderile și pentru a construi locuri atractive și vibrante. Se recomandă ca statele membre să investească în proiecte privind satele inteligente, punând în aplicare soluții digitale pentru optimizarea conectivității, a vieții de zi cu zi și a serviciilor în zonele urbane mici, în cadrul planurilor naționale de redresare și reziliență, precum și al fondurilor structurale și de investiții europene. Totodată se solicită statelor membre să promoveze stimulente fiscale legate de unitățile locative neocupate,  pentru a sprijini accesul la locuințe la prețuri abordabile și pentru a atrage cetățenii să se stabilească și să își construiască viața în zonele mici cu populația în scădere.

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share