03/08/2021

4063 de disponibilizări și ecologizare până în 2032

România are  un phase-out pentru huilă pentru 2030, punere în siguranţă şi ecologizare în 2032 și a fost inițiată și  o ultimă formă a unei ordonanță de urgență, care va intra spre aprobare, în ședința de guvern,de săptămâna viitoare, unde se prevede disponibilizarea a peste  4063 de angajați.

oug disponibilizari minerit

La Complexul Energetic Hunedoara S.A. care se află în insolvență, pentru salvarea activelor funcționale energetice, a fost demarată o procedura reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2019, privind reglementarea unor măsuri financiar – fiscale necesare pentru siguranţa alimentării cu energie electrică precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, ce fac obiectul unor decizii de recuperare a ajutorului de stat declarat illegal cu modificările și completările ulterioare, procedura care stabileste o modalitate specială de stingere a obligaţiilor fiscale și bugetare prin darea în plată a active funcţionale energetice si activele miniere ce asigura carbunele necesar functionarii acestora. Sucursala Electrocentrale Deva a intrat în luna mai 2021 în conservare, ca urmare a faptului că prin nerealizarea investițiilor de mediu la cele două instalații mari de ardere IMA 2 și IMA 3, împotriva României a fost declanșată o procedură de infringement (Cauza 2018/2202 – Nerespectarea art. 32 alin. (1) coroborat cu alin. (3) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale și art. 6 alin. (2) din Decizia de punere în aplicare 2012/115 de stabilire a normelor referitoare la planurile naționale de tranziție menționate în Directiva 2010/75/UE).

 În acest context, activitatea Sucursalei Electroenergetice Deva din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. va înceta, iar personalul care în prezent lucrează în cadrul SE Deva va trebui disponibilizat.

Având în vedere datoriile acumulate de la momentul deschiderii procedurii insolvenței, în lipsa sumelor pe care societatea le primea pentru furnizarea serviciilor tehnologice de sistem si in condițiile în care societatea se află în procedura insolvenței, măsura disponibilizării salariaților din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. este iminentă.

Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului S.A., în temeiul prevederilor Deciziei Consiliului Europei nr. 787/2010/UE privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și a Deciziei CE nr. C (2018) 1001, trebuie ca până la data de 31.12.2021 să închidă toate cele trei mine Petrila, Paroșeni si Uricani. Societatea nu poate fi lichidata incepând cu această data deoarece trebuie indeplinite o serie de actiuni dintre care amintim : achiziționarea de servicii arhivistice și predarea arhivei, valorificarea clădirilor rămase pe amplasamentul sucursalei Uricani și a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul societății, identificarea celei mai bune variante pentru valorificarea cladirilor exploatarii miniere Petrila, clasată în lista monumentelor istorice,finalizarea lucrărilor de reabilitare a suprafețelor, asigurarea pazei și protecției tuturor bunurilor din perimetrele minelor închise, monitorizarea factorilor de mediu în perioada de garanție și în perioada post – închidere a minelor.

ATENȚIE: Personalul care va rămâne să gestioneze aceste situații după data de 01.01.2022 nu va mai beneficia de măsurile de protecție socială acordate în temeiul prevederilor OUG nr. 69/2019 deoarece, conform Planului de Închidere a minelor de cărbune autorizat prin Decizia C (2018) 1001 final, până la finele anului 2020 tot personalul societății trebuia disponibilizat.

”Centrala de la Mintia este o centrală care figura în adresa pe care Comisia Europeană ne-a trimis-o că funcţionează fără autorizaţie de mediu. Am fost notificaţi că urmează acţiunea de infringement şi direct tribunalul de la CJUE (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, n.r.) şi a trebuit să luăm decizia opririi centralei de la Mintia. Am notificat lichidatorul judiciar pentru a nu vinde termocentrala de la Mintia la fier vechi. Cine va cumpăra această termocentrală să se oblige că va pune în locul ei altceva de producere a energiei electrice pe gaz natural până în 800 MW. Este un punct important pentru noi, pentru Sistemul Energetic Naţional, este în interiorul arcului carpatic şi injecţia în sistem de acolo este foarte importantă.   La nivelul Ministerului Energiei ne-au venit deja două solicitări de la două companii străine care doresc să participe la Mintia, la punerea unei noi capacităţi de funcţiune. Ne-au notificat şi pe noi, şi pe lichidatorul judiciar. Sunt două companii mari, potente, care doresc să investească în termocentrala de la Mintia, una este o companie din Israel şi o companie din Coreea de Sud. Și centrala de la Paroşeni o  vom trece un grup pe gaz, că va fi gaz în amestec cu hidrogen, în funcţie de taxonomie, dar vom face tehnologizare şi, în paralel, vom închide şi cele patru mine pe huilă până în 2032”a declarat ministrul Energiei, Viorel Popescu.

 

 

După publicarea OUG, aproximativ 1500 de angajați de la CEH vor ieși din sistem cu 10.0000 de euro și perioada de acordare a venitului de completare pentru personalul disponibilizat din cadrul activității de exploatare a cărbunelui superior tip huilă este de: 24 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi până la 10 ani; 40 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani şi până la 15 ani; 44 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi până la 22 de ani; 48 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 22 de ani. Totalul cheltuielilor aferente veniturilor de completare aferente acordate pentru o perioada de până la 48 luni este estimat la acest moment la suma de 915.689 mii lei.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share