A fost aprobată POLITICA URBANĂ A ROMÂNIEI

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Strategia Națională de Dezvoltare Urbană Integrată pentru Orașe Reziliente, Verzi, Incluzive și Competitive 2022-2035 (Politica Urbană a României). 

”Este o reformă asumată în cadrul PNRR, actul normativ adoptat astăzi înseamnă un nou jalon îndeplinit la termen, fiind primul document strategic de la nivel național dedicat dezvoltării urbane”, a declarat Cseke Attila.

O politică urbană națională este un cadru politic esențial în vederea stabilirii legăturii dintre dinamica urbanizării, schimbările demografice și procesul general de dezvoltare națională. Aceasta este menită să alinieze politicile sectoriale care au impact asupra zonelor urbane și să creeze un mediu instituțional favorabil. Politica urbană națională a fost recunoscută de comunitatea internațională ca un instrument de politică esențial și deopotrivă ca un proces și un rezultat care valorifică dinamismul orașelor și urbanizarea. Ea poate consolida alinierea politicilor naționale și locale care afectează dezvoltarea urbană; împuternicește autoritățile și comunitățile locale, organizațiile locale, liderii sociali și tradiționali, mișcările femeilor și societatea civilă în general; promovează beneficiile oferite de zonele urbane pe întreg teritoriul și printre toți actorii implicați și crește investițiile în zonele urbane prin îmbunătățirea mediului de afaceri și încurajează cooperarea și colaborarea între jurisdicții, de exemplu prin depășirea fragmentării metropolitane. Ca obiectiv final, o politică urbană națională poate îmbunătăți bunăstarea și calitatea vieții urbane.

România este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană fără o politică dedicată de dezvoltare urbană și fără un program de finanțare dedicat exclusiv zonelor urbane/metropolitane. Transformarea României în ultimii 25 de ani a fost „o poveste a două Românii” – una dinamică și
integrată cu UE; cealaltă săracă și izolată.

ANEXA-STRATEGIA

Strategia propune o viziune de dezvoltare urbană durabilă, incluzivă și rezilientă a României pentru perioada 2022-2035, un instrument concret de transpunere la nivel național a obiectivelor și principiilor documentelor cadru la nivel european și la nivel global. De asemenea, constituie un cadru de fundamentare a politicilor urbane și a strategiilor locale, cu respectarea principiului autonomiei locale și a subsidiarității, o agendă comună a autorităților publice de la nivel central și local pentru îmbunătățirea cadrului de dezvoltare urbană, prin furnizarea unui set de măsuri coerente și prin coordonarea și corelarea domeniilor sectoriale și a diferiților actori.

Nu în ultimul rând, reprezintă un cadru participativ, colaborativ, deschis tuturor actorilor implicați în procesul de dezvoltare urbană și teritorială, care să schimbe mentalități în ceea ce privește dezvoltarea prezentă și viitoare a orașelor României și a zonelor metropolitane.

Obiectivele prioritare ale Politicii Urbane vizează:

  • sustenabilitatea, crearea de orașe inteligente din punct de vedere climatic, prin dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre pentru a atenua și a se adapta la riscurile urbane;
  • intensificarea activității economice, prin oferirea unor condiții de trai prielnice, creșterea ofertei locurilor de muncă și îmbunătățirea accesului la centre de afaceri bine deservite;
  • îmbunătățirea condițiilor de viață, în special prin extinderea accesului la locuințe și servicii publice;
  • îmbunătățirea capacității administrative și a cooperării între jurisdicții și sectoare.

Cei doi factori principali care au modelat elaborarea Politicii urbane a României sunt alinierea la principiile, țintele și practicile europene, respectiv combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra zonelor urbane. Acest proiect se corelează cu alte inițiative legislative adoptate sau în curs de adoptare, precum Legea Zonelor Metropolitane, Strategia Națională a Locuirii, Legea privind mobilitatea urbană, Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

HG-116

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share