BABEL FAST 2022: Richard III, regia Emmanuel Ray, Théâtre en Pièces, Chartres, Franța

BABEL FAST 2022, din program:

Duminică 19 iunie

18:30 Casa SindicatelorRichard III, regia: Emmanuel Ray, Théâtre en Pièces, Chartres, Franța; 1h 40 min.

Întotdeauna am încercat să vedem în tragediile istorice ale lui Shakespeare lupta pentru coroana Angliei. S-a subliniat întotdeauna că toate aceste lucrări încep cu lupta pentru cucerirea puterii pentru sau întărirea unui tron ​​și toate se termină cu moartea regelui.

Acesta este motivul pentru care cineva este puțin surprins, citind Richard al III-lea de Carmelo Bene, să vadă că întregul sistem regal a dispărut, că singurele personaje păstrate sunt Richard al III-lea și femeile. Mai mult, piesa nu se termină în moarte ci dimpotrivă în constituirea unui personaj, cel al lui Richard al III-lea.

Această amputare a operei lui Shakespeare este ceea ce face piesa lui Carmelo Bene originală.

«»

Nous nous sommes toujours efforcés de voir dans les tragédies historiques de Shakespeare, la lutte pour la couronne d’Angleterre. On a toujours insisté sur le fait que toutes ces œuvres commencent par la lutte pour conquérir le pouvoir” ou renforcer un trône et toutes s’achèvent avec la mort du roi.

C’est pourquoi on est un peu surpris, à la lecture du Richard III de Carmelo Bene, de voir que tout le système royal a disparu, que les seuls personnages conservés sont Richard III et les femmes. De plus, la pièce ne s’achève pas dans la mort mais au contraire dans la constitution d’un personnage, celui de Richard III.

Cette amputation de l’œuvre de Shakespeare est ce qui fait l’originalité de la pièce de Carmelo Bene.

Compania Théâtre en Pieces există de mai bine de 30 de ani. Datorită muncii de proximitate, compania a crescut și are o existență mai importantă la nivel național și internațional.

Teatrul este una dintre forțele motrice ale culturii noastre. Acționează asupra conștiințelor… De aceea locul lui este fundamental și ne luptăm zilnic pentru a-l aduce la viață.

A merge la teatru înseamnă a ne confrunta cu cuvintele puternice, cu emoțiile personajelor, cu întrebările fundamentale și existențiale care ne constituie.

«»

RICHARD III de Carmelo Bene d’apres William Shakespeare, mise en scene Emmanuel Ray salle Doussineau a Chartres du 20 septembre au 20 octobre 2019.
Avec Fabien Moiny (Richard III), Myriam Jarmache (Lady Anne), Stephanie Lanier (La Duchesse), Melanie Pichot la Reine Elisabeth), Justine Wojtyniak (Marguerite D’anjou)

La compagnie du Théâtre en Pièces existe depuis plus de 30 ans. Grâce au travail de proximité, la compagnie s’est agrandie et a une existence plus importante sur le plan national et international.

Le Théâtre est l’un des éléments moteurs de notre culture. Il agit sur les consciences…C’est pourquoi sa place est fondamentale et nous nous battons au quotidien pour le faire vivre.

Aller au théâtre, c’est affronter des mots forts, les émotions des personnages, les questions fondamentales et existentielles qui nous constituent.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share