19/09/2021

Ce sunt analizele de mediu?

Elaborarea studiilor de mediu este un proces de identificare a tuturor elementelor externe și interne care pot afecta performanța unei organizații. Studiile de mediu, știute și sub denumirea de analize de mediu, presupun evaluarea factorilor de risc care pot afecta modul de funcționare al companiei.

analizele de mediu

Elaborarea studiilor de mediu este un proces de identificare a tuturor elementelor externe și interne care pot afecta performanța unei organizații. Studiile de mediu, știute și sub denumirea de analize de mediu, presupun evaluarea factorilor de risc care pot afecta modul de funcționare al companiei. Analiza ajută la alinierea strategiilor cu mediul în care își desfășoară compania activitatea.

Piața se confruntă cu schimbări în fiecare zi. Există câțiva factori care depășesc limitele controlului pe care companiile îl au asupra mediului, dar, cu toate acestea, există diverși factori care pot fi controlați.

Întreprinderile sunt influențate în mod direct de mediul în care își desfășoară activitatea. Toți factorii situaționali care influențează circumstanțele de zi cu zi au impact direct asupra firmelor. Deci, întreprinderile trebuie să analizeze constant mediul comercial și piața.

Iată câteva dintre categoriile și activitățile fiecărei industrii, unde sunt necesare realizarea unor analize de mediu în funcție de industrii:

Oil & Gas

  • prospecțiuni offshore, explorări și exploatări petroliere sau orice altă activitate legată de acest domeniu.

Naval & Portuar

  • șantiere navale, îndiguiri și înnisipări, operatori portuari sau orice altă activitate din acest domeniu.

Resurse minerale

  • cariere de piatră, balastiere pentru nisip și pietriș, fabrici de betoane, fabrici de var, fabrici de asfalt sau orice altă activitate din acest domeniu.

Rețele edilitare

  • rețele de apă, rețele de canalizare sau orice altă activitate din acest domeniu.

Infrastructură

  • realizarea de studii de fezabilitate

Proiecte energii alternative

  • parcuri eoliene, variate tipuri de proiecte energii alternative sau orice altă activitate din acest domeniu.

Agricultură

  • analize de sol care permit alegerea culturii potrivite pentru diferte soluri și obținerea unor recolte de calitate

Turism

  • analize biologice și microbiologice pentru a determina calitatea apei din piscină.

Acestea au fost câteva analize de mediu. Pentru a te asigura că businessul tău poate să se desfășoare fără probleme, nu ezită să apelezi la instituții specializate pe realizarea analizelor de mediu.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share