Centrul de excelenţă pentru securitatea cibernetică şi rezilienţa infrastructurilor critice (SafePIC)

Evoluția societății moderne este de neconceput astăzi fără dezvoltarea digitală.
De la accesul tot mai facil la internet, până la digitalizarea serviciilor și industriilor și dezvoltarea unor infrastructuri critice sofisticate, toate presupun utilizarea intensivă a serviciilor digitale și a internetului.
Si cum nu există granițe fizice pentru lumea digitală, România este mai nou, odată cu crearea Centrului Euro–Atlantic pentru Reziliență, (E–ARC) și a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică, în postura de actor regional de importanță internațională în acest proces, iar securitatea cibernetică nu mai este doar o opțiune tehnologică, ci o nevoie societală.
Universitatea Națională de Apărare „Carol I“ s–a aliniat cerințelor digitale și ale securității cibernetice prin crearea unui Ecosistem de Cercetare–Dezvoltare–Inovare și a reușit, în data de 12.10.2022, lansarea Centrului de excelenţă pentru securitatea cibernetică şi rezilienţa infrastructurilor critice (SafePIC).
 LA EVENMENTUL DE LANSARE AU PARTICIPAT personalități în domeniu, dintre care îi amintim pe: Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Victor Gânsac, directorul general al SC SAFETECH INNOVATIONS SA, Olivia Comșa, manager dezvoltare proiecte al SC SAFETECH INNOVATIONS SA, conf.univ.dr. Ioan-Cosmin Mihai, vicepreședintele ARASEC, lect.univ.dr. Călin Rangu, vicepreședintele CIO Council România, reprezentantul Statului Major al Apărării, generalul de brigadă dr. Mihai Burlacu, locțiitor al șefului Direcției Comunicații și Tehnologia Informației.
Cu toții au accentuat faptul că nevoia actuală de personal specializat se resimte la toate nivelurile, de la companiile mici și până la operatorii de servicii esențiale și la sistemele guvernamentale. Soluțiile pentru a răspunde acestui deziderat de asigurare a resurselor umane specializate sunt diferite de la țară la țară, de la instituție la instituție.
”Atât directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, cât și directorul general al SC SAFETECH INNOVATIONS SA, au recomandat insistent implicarea expertizei tuturor exponenților din educație și formare ai mediului public, militar și privat pentru a crește competența profesională, expertiza necesară și conștientizarea profesioniștilor și a publicului larg. În concluzie, este prioritară nevoia de parteneriate tehnologice pentru acumularea unei expertize exclusive în Universitatea Națională de Apărare „Carol I“, dublată de obținerea unor certificări esențiale pentru implementarea de soluții și servicii performante.
În acest fel, trebuie să asigurăm personalul propriu, dar și să păstrăm o legătură permanentă cu universitățile și centrele de cercetare, de unde să beneficiem de expertiză teoretică în domenii de nișă„ au  ținut să comunce reprzentanți Universității de Apărare CAROL I.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share