Creșteri cu procente semnificative ale standardelor de cost pentru serviciile sociale destinate copiilor din centrele de plasament și victimelor violenței domestice

 Astăzi a fost aprobată modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
Prin actul normativ se majorează standardele de cost pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, precum și cele pentru serviciile sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice.
Astfel, în cazul copiilor aflați în plasament în servicii de tip rezidențial, suma lunară actualizată pentru nevoile lor crește cu 128 lei pentru fiecare copil. Pentru copiii din serviciile sociale de zi, majorarea este de 42 de lei lunar. În prezent, în serviciile de tip rezidențial sunt aproximativ 10.000 copii și alți aproape 14.000 sunt beneficiari ai serviciilor de zi. Creșterea acestor sume este necesară având în vedere că ultima actualizare a avut loc în urmă cu doi ani. Această măsură nu doar că era necesară, ci era obligatoriu să o luăm cât mai rapid cu puțință, având în vedere cât de mult au crescut prețurile și cum arată lucrurile pe piața energiei.  Pentru serviciile sociale destinate protecției şi promovării drepturilor copilului, creșterea medie este de 32%. Astfel, pentru copiii din casele de tip familial sumele cresc de la 42.000 lei/an, la aproape 59.300 lei/an.  Pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, creșterea medie este de 25%. Pentru persoanele adulte cu handicap care se află într-un centru de îngrijire sumele anuale cresc de la 66.853 lei până la 80.332 lei.  Pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice creșterea medie este 51%. Suma pentru un vârstnic, persoană dependentă cazată într-un centru, crește de la aproape 50.500 lei/an, la 84.500 lei/an.  În ceea ce privește serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenței în familie, creșterea medie este de 42%. Astfel, pentru o victimă cazată într-un centru de primire de urgență suma crește de la 26.700 lei/an, la 37.900 lei/an. Pentru o victimă cazată într-o locuință protejată, suma crește de la 34.100 lei/an, la 48.300 lei/an.  În cazul copiilor aflați în plasament în servicii de tip rezidențial, suma lunară actualizată pentru nevoile lor crește cu 128 lei pentru un copil. Pentru copiii din serviciile sociale de zi, diferența este de 42 de lei.

” Aliniem astfel, la realitățile zilei, standardele de cost utilizate în serviciile sociale. Din păcate, creșterile de prețuri din ultimii doi ani și, mai ales din ultimele luni, nu s-au regăsit până acum în ajustări corespunzătoare ale sumelor pe care statul român le acordă pentru copii aflați în sistemul de protecție specială. Iar acești bani reprezintă singura sursă de acoperire a nevoilor de bază pentru acești copii, care au dreptul la un trai decent!  Mi se pare important să avem grijă de toate aceste categorii de persoane, aflate în situații dificile” aținut să transmită ministrul Familiei, Tineretului și Egalitătți de Șanse.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share