19/04/2021

Consiliul Local Municipal: Acordarea burselor pentru elevii din Târgoviște

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, a aprobat proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte.

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 3 din Regulamentul de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 154/2013, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 „Art. 3 Bursele municipale de performanță și bursele municipale de merit se acordă elevilor din unitățile de învațământ de pe raza Municipiului Târgoviște din ciclul gimnazial și liceal, care se încadrează în criteriile prezentului regulament.

         Bursele de ajutor social se acordă elevilor din unitățile de învațământ de pe raza Municipiului Târgoviște din ciclul primar, gimnazial și liceal, care se încadrează în condițiile prezentului regulament”.

Art. 2 Se aprobă înlocuirea la art. 5 a sintagmei ,,conform următoarelor criterii’’ cu sintagma ,,care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii’’.

Art. 3 Se aprobă completarea art. 6 cu un nou alineat, după cum urmează:

„Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei, iar în cazul burselor sociale pentru motive medicale, în funcție de valabilitatea certificatului medical eliberat de medicul specialist.’’

Art. 4 Prin excepție, elevilor care solicită acordarea bursei de ajutor social în luna octombrie 2019 li se acordă bursa și pentru luna septembrie 2019 în măsura în care condițiile de acordare erau îndeplinite și în luna septembrie.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share