09/05/2021

Consiliul Local Municipal Târgovişte: Extindere rețea de apă și canalizare în Priseaca

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.09.2019, HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de canalizare în Municipiul Târgovişte – Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”.

Art. I H.C.L. nr. 370/27.09.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de canalizare în Municipiul Târgovişte – Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului și Înfrățirii”, după cum urmează:

  1.             Indicatori tehnici:

Ø     Reţea de alimentare cu apa în lungime totală de 1124 ml, astfel:

Ø      

Strada Conducta/diametru Lungime
Prisecii PEID De 110×4.0 mm L = 84 m
Înfrăţirii PEID De 110×4.0 mm L = 162 m
Teilor PEID De 110×4.0 mm L = 393 m
Pădurii PEID De 110×4.0 mm L = 485 m
TOTAL L = 1124 m

 

  • BRANŞAMENTE INDIVIDUALE LA REŢEAUA DE APA

 

Branşamentele individuale vor avea o lungime de max. 6.0 m şi se vor realiza după cum urmează :

–  Pe str. Prisecii şi Înfrăţirii – 10 buc.

–  Pe str. Teilor – 26 buc.

–  Pe str. Pădurii – 30 buc.

Pe străzile Crângului şi Plantelor, toţi potenţialii consumatori sunt deja racordaţi la reţelele de distribuţie apă existente.

Ø    Reţea de canalizare în lungime totală de 3632 ml, astfel:

 

Strada Conducta/diametru Lungime
Plantelor PVC SN4 Dn 250 mm L = 427 m
Prisecii PVC SN4 Dn 250 mm L = 173 m
Înfrăţirii PVC SN4 Dn 250 mm L = 130 m
Teilor PVC SN4 Dn 250 mm L = 633 m
Pădurii PVC SN4 Dn 250 mm L = 468 m
Crângului PVC SN4 Dn 250 mm L = 1801 m
TOTAL L = 3632 m

 

  • RACORDURI INDIVIDUALE PENTRU CONSUMATORI LA COLECTORUL PRINCIPAL DE CANALIZARE

 

Se vor executa racorduri individuale pe fiecare stradă în parte, după cum urmează :

–  Pe strada Plantelor – 33 buc.

–  Pe strada Prisecii si Infratirii – 10 buc.

–  Pe strada Teilor – 36 buc.

–  Pe strada Pădurii – 30 buc.

–       Pe str. Crângului – 70 buc.

  • STAŢII DE POMPARE APE UZATE

 

Din cauza declivităţii terenului, a fost necesar  a se intercala pe traseul reţelei de canalizare 2 staţii de pompare a apelor uzate, ambele amplasate pe strada Crângului, astfel:

ü  Staţia de pompare SPAU1 va fi echipată cu 1 + 1 electropompe submersibile pentru apă uzată cu încărcări mari având Q = 1,28 l/s, H = 10,00 mCA.

ü Staţia de pompare SPAU2 va fi echipată cu 1 + 1 electropompe submersibile pentru apă uzată cu încărcări mari avand Q = 0,64 l/s, H = 10,00 mCA.

  1.               Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

Valoarea totala  3092,531 mii lei      654,365 mii euro

Din care C+M    2452,864 mii lei      519,015 mii euro

                         III.         Durata de realizare – 12 luni.”

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local.

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share