Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Donații în valoare de 7,4 miliarde EUR pentru asigurarea accesului universal la vaccinuri

La 4 mai, cu ocazia conferinței donatorilor organizate în cadrul răspunsului mondial la coronavirus, Comisia a înregistrat angajamente financiare asumate de donatori din întreaga lume în valoare de 7,4 miliarde EUR, echivalentul a 8 miliarde USD. În această sumă sunt incluse și cele 1,4 miliarde EUR furnizate de Comisie. Această sumă aproape atinge obiectivul inițial de 7,5 miliarde EUR și reprezintă un bun punct de plecare pentru maratonul mondial al donatorilor care începe la 4 mai. Scopul acestuia este de a colecta fonduri importante pentru a asigura dezvoltarea colaborativă și distribuirea universală a metodelor de diagnosticare, a tratamentelor și a vaccinurilor împotriva coronavirusului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Astăzi, lumea a dat dovadă de o unitate extraordinară pentru binele comun. Guvernele și organizațiile mondiale din domeniul sănătății și-au unit forțele împotriva coronavirusului. Ca urmare a acestui angajament, suntem pe cale să dezvoltăm, să producem și să distribuim un vaccin pentru toți. Este însă doar începutul.

Trebuie să susținem aceste eforturi și să fim pregătiți să aducem o contribuție sporită. Maratonul donatorilor va continua. După ce guvernele și-au adus contribuția, este rândul societății civile și al cetățenilor din întreaga lume să se alăture acestor eforturi, în cadrul unei mobilizări la nivel mondial a speranței și a determinării.”

Conferința donatorilor a fost convocată în comun de Uniunea Europeană, Canada, Franța, Germania, Italia (viitoarea deținătoare a președinției G20), Japonia, Regatul Arabiei Saudite (actuala deținătoare a președinției G20), Norvegia, Spania și Regatul Unit. Inițiativa reprezintă un răspuns la solicitarea(link is external) Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și a unui grup de actori din domeniul sănătății referitoare la colaborarea mondială pentru dezvoltarea, producerea și asigurarea unui acces echitabil la nivel mondial într-un ritm accelerat la noile tehnologii medicale esențiale privind coronavirusul. Inițiativa privind răspunsul mondial la coronavirus este alcătuită din trei parteneriate pentru testare, tratare și prevenire, bazate pe sisteme de sănătate consolidate.

 

Un maraton al donatorilor aflat în plină desfășurare

Donațiile colectate astăzi reprezintă o realizare extraordinară, dar și începutul unui proces de mobilizare a mai multor resurse. Obiectivul inițial de 7,5 miliarde EUR nu va fi suficient pentru a asigura implementarea la nivel mondial a tehnologiilor medicale privind coronavirusul, deoarece aceasta presupune costuri importante în materie de producere, achiziții publice și distribuire.

Pentru a contribui la realizarea obiectivelor răspunsului mondial la coronavirus, Comisia Europeană a angajat 1 miliard EUR sub formă de granturi și 400 de milioane EUR sub formă de garanții pentru împrumuturi prin redefinirea priorităților programului Orizont 2020Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• (1 miliard EUR), ale mecanismului RescEUCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• (80 de milioane EUR), ale Instrumentului dedicat sprijinului de urgență (150 de milioane EUR) și ale instrumentelor externe (170 de milioane EUR).

Se vor face donații în valoare de 100 de milioane EUR către Coaliția pentru inovare în domeniul pregătirii în eventualitatea apariției unei epidemii (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI)

și, respectiv, de 158 de milioane EUR către Organizația Mondială a Sănătății. Cererile de propuneri și proiectele ulterioare finanțate de UE în cadrul programului Orizont 2020 vor fi aliniate cu obiectivele celor trei parteneriate și accesul la date va fi liber. Finanțarea din cadrul RescEU va fi destinată achizițiilor publice, constituirii de stocuri și distribuirii de vaccinuri, terapiilor și metodelor de diagnosticare.

Donatorii sunt invitați să își asume în continuare angajamente financiare privind răspunsul mondial la coronavirus, având posibilitatea de a alege prioritatea către care doresc să direcționeze fondurile oferite: testare, tratament sau prevenire. De asemenea, aceștia pot face donații către fluxul de lucru orizontal al răspunsului mondial la coronavirus, pentru a ajuta sistemele de sănătate din întreaga lume să facă față pandemiei.

În curând, Comisia va anunța cum va fi repartizată suma colectată astăzi și cât se va aloca vaccinurilor, terapiilor, metodelor de diagnosticare și consolidării sistemelor de sănătate care au legătură cu COVID-19.

 

Un cadru de cooperare menit să alinieze eforturile la nivel mondial

Principalul obiectiv al apelului la acțiune(link is external), lansat la 24 aprilie de parteneri din întreaga lume din domeniul sănătății, a fost accesul universal și la un preț accesibil la instrumentele pentru combaterea COVID-19 (acceleratorul ACT). În acest scop, sunt necesare fonduri importante, precum și o structură de colaborare solidă, pentru a se asigura o utilizare corespunzătoare a banilor donați și pentru a se evita fragmentarea eforturilor.

Pe baza discuțiilor purtate cu parteneri din sectorul public și din cel privat, precum și cu organizații non-profit, Comisia Europeană propune un cadru de colaborare pentru răspunsul mondial cu ajutorul acceleratorului ACT. Acest cadru este conceput ca o structură de coordonare care să orienteze și să supravegheze progresele înregistrate la nivel mondial în ceea ce privește accelerarea lucrărilor privind dezvoltarea de vaccinuri, terapii și metode de diagnosticare cu acces universal, precum și consolidarea sistemelor de sănătate, astfel cum este necesar pentru îndeplinirea acestor trei priorități.

Acest cadru de colaborare ar trebui să aibă o durată limitată (2 ani, reînnoibil) și să se bazeze pe organizațiile existente, fără să se creeze noi structuri. În opinia Comisiei Europene, acesta ar urma să reunească parteneri cum ar fi OMS, „Bill and Melinda Gates Foundation”, „Wellcome Trust” și unele dintre țările donatoare inițiale, precum și mulți actori recunoscuți la nivel mondial în domeniul sănătății, de exemplu CEPI, „Gavi, the Vaccine Alliance”, Fondul global sau UNITAID.

Nucleul cadrului ar urma să fie cele trei parteneriate bazate pe cele trei priorități ale răspunsului mondial la coronavirus.

Acestea reunesc actori din industrie și cercetare, fundații, autorități de reglementare și organizații internaționale, cu o abordare a întregului lanț valoric, de la cercetare la fabricare și distribuire. Cele trei parteneriate ar urma să funcționeze într-un mod cât mai autonom posibil, cu un flux de lucru transversal privind îmbunătățirea capacității sistemelor de sănătate, precum și a schimbului de cunoștințe și de date.

Comisia înregistrează angajamentele financiare asumate până la sfârșitul lunii mai și ține evidența acestora, dar nu va primi plăți în conturile sale. Fondurile vor ajunge direct la beneficiari. Cu toate acestea, beneficiarii nu vor decide singuri cu privire la utilizarea donației, ci o vor folosi de comun acord cu membrii parteneriatului. Beneficiarii se angajează să pună la dispoziție la nivel mondial toate noile vaccinuri, metode de diagnosticare și tratamente împotriva coronavirusului la un preț accesibil, indiferent de locul în care acestea au fost dezvoltate.

Următoarele etape

Răspunsul mondial trebuie să includă, de asemenea, societatea civilă și comunitatea cetățenilor din întreaga lume. Din acest motiv, Comisia Europeană își unește forțele cu ONG-uri precum „Global Citizen” și cu alți parteneri.

Summitul mondial privind vaccinurile, care va fi organizat la 4 iunie de „Gavi, the Vaccine Alliance”, va mobiliza o finanțare suplimentară pentru a proteja generațiile următoare cu ajutorul vaccinurilor. Având în vedere că lumea se bazează pe activitatea organizației „Gavi, the Vaccine Alliance” pentru a pune la dispoziție vaccinuri în întreaga lume, succesul realimentării cu fonduri a acesteia va fi esențial pentru reușita răspunsului mondial la coronavirus.

 

Context

Răspunsul mondial la coronavirus se bazează pe angajamentul asumat de liderii G20 la 26 martie.

Pe baza unei viziuni a unei planete care să fie protejate împotriva suferinței umane și a consecințelor sociale și economice devastatoare ale coronavirusului, un grup inițial de actori mondiali din domeniul sănătății a lansat un apel la acțiune pentru o colaborare mondială în vederea dezvoltării, a producerii și a asigurării unui acces echitabil la nivel mondial într-un ritm accelerat la noile tehnologii medicale esențiale privind coronavirusul.

La 24 aprilie, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și un grup inițial de actori din domeniul sănătății au lansat o colaborare în vederea dezvoltării, a producerii și a asigurării unui acces echitabil la nivel mondial într-un ritm accelerat la instrumentele pentru combaterea COVID-19 – acceleratorul ACT. Împreună, aceștia au lansat un apel la acțiune(link is external).

Comisia Europeană a răspuns la acest apel prin unirea forțelor cu partenerii de la nivel mondial pentru a găzdui, la 4 mai 2020, o conferință a donatorilor: Inițiativa privind răspunsul mondial la coronavirus.

Fondurile, inclusiv cele furnizate de UE, care au fost angajate începând cu 30 ianuarie 2020 – data la care OMS a declarat pandemia de coronavirus – vor fi considerate ca făcând parte din obiectivul de finanțare a răspunsului mondial la coronavirus, cu angajamentul că vor contribui la cadrul pentru acceleratorul ACT și vor fi aliniate cu acesta.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share